Κατανομή θέσεων εκπαιδευτικών στη θέση μόνιμος επί δοκιμασία στη Μέση το 2013-14


ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ*

Αναφορικά με το πιο πάνω θέματος έχει διαπιστωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε και ούτε υπάρχει σχετικός κανονισμός στο Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ή θα χρησιμοποιηθούν για το καθορισμό της κατανομής των θέσεων «μόνιμος επί δοκιμασία» κατά ειδικότητα.

Αυτό δεν είναι σωστό και θα πρέπει άμεσα να καθοριστούν κριτήρια ώστε να μην υπάρχουν αδικίες στους μόνιμους διορισμούς  των  εκπαιδευτικών στις διάφορες Ειδικότητες. Ακόμη ο καθορισμός αυτών των κριτηρίων επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί ώστε όλοι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν πότε θα διοριστούν σε μόνιμη θέση.

Τη φετινή χρονιά το Υπουργείο Παιδείας ανάφερε ότι θα δώσει 263 μόνιμες θέσεις στη Μέση Εκπαίδευση. Αυτό ήταν δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και ήδη το Υπουργικό ενέκρινε τις θέσεις. Σχετικά με το θέμα αυτό ανάμεσα στους συναδέλφους υπάρχουν  διιστάμενες απόψεις ως προς ποιο κατάλογο θα γίνουν οι μονιμοποιήσεις. Από τον υφιστάμενο κατάλογο ή από το νέο κατάλογο που θα δημοσιεύσει η Ε.Ε.Υ στο τέλος του Φλεβάρη 2014.

Με βάση τα σημερινά και ασταθή οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στη χώρα μας, θα ήταν καλό, οι μόνιμες θέσεις να γίνουν από τον υφιστάμενο κατάλογο, αφού εγκρίθηκαν από το Υπουργικό και πριν τον ερχομό της Τρόϊκας στην Κύπρο. Και λέμε πριν, γιατί η Τρόϊκα μπορεί να σταματήσει τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών στη Βουλή και έτσι να χαθούν και οι 263 μόνιμες θέσεις. Να προσθέσουμε ότι με βάση πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, σήμερα υπάρχουν 460 κενές οργανικές στη Μέση. Αν εγκριθούν οι 251 θέσεις μένουν ακόμη 197 κενές οργανικές θέσεις  και καλό θα ήταν να δοθούν την επόμενη χρονιά ώστε να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των συμβασιούχων.

Για το θέμα του τρόπου κατανομής και υπολογισμού του αριθμού κατά ειδικότητα που θα γίνουν οι μόνιμες θέσεις οι δύο εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ έδωσαν τις δικές τους θέσεις και  αναφέρονται πιο κάτω:

Η ΟΕΛΜΕΚ ζητά όπως οι θέσεις κατανεμηθούν με τα ακόλουθα κριτήρια:

*Αναλόγως του αριθμού των θέσεων κατά ειδικότητα να δοθεί και το αντίστοιχο ποσοστό κατά ειδικότητα.  

*Αναλόγως του αριθμού των καθηγητών κατά ειδικότητα που παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής επιμόρφωσης.

*Αναλόγως του αριθμού των εκπαιδευτικών που αφυπηρετούν από κάθε ειδικότητα.

* Η ΟΕΛΜΕΚ δεν παραβλέπει να τονίσει ότι για κάποιες ειδικότητες δεν έγιναν προαγωγές φέτος .

Εξάλλου η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί ως το πιο αντικειμενικό κριτήριο για τις μονιμοποιήσεις, τον αριθμό κατά ειδικότητα των καθηγητών που υπηρετούσαν το 2011, επειδή δεν υπήρχαν οι στρεβλώσεις που έχουν οι συνολικοί αριθμοί των υπηρετούντων τα επόμενα χρόνια.

Η ΟΛΤΕΚ σχετικά με το πιο πάνω θέμα  ανάφερε ότι θα χρησιμοποιήσουν διάφορες παραμέτρους στην κατανομή των μόνιμων θέσεων ώστε να μην αδικηθεί καμία ειδικότητα και κατ’ επέκταση οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί. Το σκεπτικό τους βασίζεται: (α) θεωρούν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για τον διορισμό σε μόνιμη θέση του εκπαιδευτικού είναι ο σημερινός αριθμός των άμεσα ενδιαφερομένων δηλαδή οι συμβασιούχοι κατά ειδικότητα. (β) δεν θα λάβουν καθόλου υπόψη τον αριθμό των μονίμων εκπαιδευτικών σε μία Ειδικότητα σε σχέση με την κατανομή γιατί θεωρούν ότι αν το λάβουν υπόψη, τότε η μεγαλύτερη αριθμητικά Ειδικότητα θα έχει πάντοτε πλεονέκτημα(περισσότερες θέσεις στην κατανομή) και θα αδικούνται οι πιο μικρές αριθμητικά Ειδικότητες. Θα πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία. (γ) Κατά την κατανομή των θέσεων κατά ειδικότητα θα λάβουν υπόψη και τα χρόνια που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, δηλαδή θα δώσουν προτεραιότητα σε κάποιο που εργάζεται 3 - 4 χρόνια παρά σε κάποιο που εργάζεται 1 χρόνο.

Ανάφεραν το πιο κάτω παράδειγμα :

Παράδειγμα: Σήμερα εργάζονται συνολικά 750 εκπαιδευτικοί διαφόρων Ειδικοτήτων με το καθεστώς του Συμβασιούχου, Έκτακτου, Σύζυγος Έλληνα Αξιωματικού και Κατάλογο με Αναπηρία.

Στην  Β – Ειδικότητα εργάζονται σήμερα  συνολικά 75 εκπαιδευτικοί  ( 50 Συμβασιούχοι , 15 Έκτακτοι , 5 από Κατάλογο με αναπηρία  και  5 Σύζυγοι  Ελλήνων Αξιωματικών , σύνολο 75  στη  ειδικότητα - Β ) .

Το νούμερο 75 σε σχέση με τους 750 εκπαιδευτικούς που εργάζονται σήμερα είναι το 10%.

Το Υπουργείο Παιδείας δίνει 263 μόνιμες θέσεις. Το 10% του 263 είναι 26.3%. Άρα θα δοθούν 26 μόνιμες θέσεις στην Ειδικότητα - Β. Με αυτό τον τρόπο όλες οι Ειδικότητες εξασφαλίζουν θέσεις.

Πιο κάτω παρατίθενται κάποιοι Πίνακες ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να γνωρίζει τι έγινε προηγουμένως  και τι συμβαίνει σήμερα.

 ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1:Αφυπηρετήσεις κατά Ειδικότητα τη σχολική χρονιά 2010 – 11 και κατανομή θέσεων «Μόνιμοι Επί Δοκιμασία» που έγιναν στις 22/07/2011

(α)

Ειδικότητα

Εκπαιδευτικών

(β)

Συνολικός

Αριθμός   που αφυπηρέτησαν    το

2011

Κατανομή

Θέσων από ΥΠΠ

«ΜΟΝΙΜΟ  ΕΠΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ»

22/07/2011

 

 

Αγγλικά

24

16

 

Βιολογίας

2

8

 

Γαλλικών

4

4

 

Γερμανικών

0

1

 

Γεωγραφία

2

4

 

Γεωλογίας

0

-

 

Γεωπονίας

0

-

 

Εμπορ/Οικον

23

26

 

Θεατρολογία

0

2

 

Θρησκευτικά

3

6

 

Ισπανικών

0

2

 

Ιταλικών

0

2

 

Μαθηματικών

21

28

 

Μουσικής

1

2

 

Οικιακή Οικον

1

5

 

Πληροφορική

0

0

 

Ρωσσικών

0

2

 

Συμβουλ. Αγωγής

3

6

 

Τέχνης

9

11

 

Τεχνολογία

6

9

 

Τεχνολ.Χ.Μαθ

0

-

 

Τουρκικών

0

0

 

Φιλολογικών

13

25

 

Φυσικής

2

10

 

Φυσικής Αγωγής

22

13

 

Φωτογραφικής

0

-

 

Χημείας

4

8

 

Ψυχολογίας

0

-

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

140

190

 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 1 βλέπουμε ότι το 2011 δόθηκαν 190 μόνιμες θέσεις και οι αφυπηρετήσεις ήταν 140*. Στην Ειδικότητα των Αγγλικών και της Φυσικής Αγωγής παρόλο που αφυπηρέτησε μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, το Υ.Π.Π τους έδωσε λιγότερες θέσεις χωρίς εξηγήσεις!!!!. Όλες οι άλλες ειδικότητες πήραν περισσότερες μόνιμες θέσεις σε σχέση με τις αφυπηρετήσεις.

Ερώτημα: Το ΥΠΠ θα το λάβει υπόψη το πιο πάνω και στη φετινή κατανομή θα δώσει περισσότερες μόνιμες θέσεις στις δύο «αδικημένες»εΕιδικότητες  ώστε να διορθώσει την αδικία που έγινε;

Να αναφέρουμε ακόμη ότι από το 11/2011 άλλαξε ο Νόμος όσο αφορά τα ωφελήματα του Δημόσιου. Ο νέος Νόμος αναφέρει ότι « οι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι που διορίζονται σε μόνιμη θέση μετά τον Νοέμβριο του 2011 δεν θα δικαιούνται Εφάπαξ και τη δεύτερη σύνταξη του Δημοσίου.

Πιο κάτω ακολουθεί Πίνακας με τον αριθμό των πρόωρων και κανονικών αφυπηρετήσεων κατά θέση στα σχολεία Μέσης από 01/01/2012 μέχρι και 01/09/2013.

 ΠΙΝΑΚΑΣ  Νο 2 :Αριθμός πρόωρων και κανονικών αφυπηρετήσεων από 01/01/2012 – 01/09/2013

(α)

Ειδικότητα

Εκπαιδευτικών

     (β)

Διευθυ-

ντές

(γ)

Βοηθ.

Διευθ

Α’

(δ)

Βοηθ.

Διευθυν

(ε)

Καθη-

γητές

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

Ποσοστό

Ανά Ειδικ

Στο  357

 

Αγγλικά

5

6

22

22

65

18.2%

 

Βιολογίας

 

 

1

3

4

    1.12%

 

Γαλλικών

3

2

5

6

16

     4.48 %

 

Γερμανικών

 

 

1

 

1

   0.28%

 

Γεωγραφία

 

 

 

 

 

 

 

Γεωλογίας

 

 

 

 

 

 

 

Γεωπονία

 

 

 

 

 

 

 

Εμπορ/Οικον

 

2

7

13

22

   6.16 %

 

Θεατρολογία

 

 

 

 

 

 

 

Θρησκευτικά

6

6

6

8

26

  7.28%

 

Ισπανικών

 

 

 

 

 

 

 

Ιταλικών

 

 

 

 

 

 

 

Μαθηματικών

2

3

11

6

22

  6.16%

 

Μουσικής

1

2

 

 

3

  0.84%

 

Οικιακή Οικο

 

1

4

7

12

 3.36%

 

 

Πληροφορική

1

 

 

 

1

0.28%

 

Ρωσσικών

 

 

 

 

 

 

 

Συμβουλ. Αγ

 

 

 

1

1

0.28%

 

Τέχνης

1

 

1

4

6

  1.68%

 

Τεχνολογία

 

2

4

7

13

  3.64%

 

Τεχν.Χ.Μαθ

 

 

 

 

 

 

 

Τουρκικών

 

 

 

 

 

 

 

Φιλολογικών

27

32

31

28

118

33.05%

 

Φυσικής

1

1

 

1

3

  0.84%

 

Φυσικής Αγωγής

3

8

24

8

43

12.04%

 

Φωτογραφικ

 

 

 

 

 

 

 

Χημείας

1

 

5

3

9

  2.52%

 

Ψυχολογίας

 

 

 

 

 

 

 

Φυσιογνωστικών

 

1

1

 

2

0.56%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

51

66

123

117

357

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:  Διορισμοί εκπαιδευτικών 2013-14 μέχρι 18/10/2013

Πίνακας που μας δείχνει το συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών που τελείωσαν με επιτυχία το Πρόγραμμα της Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης(στήλη β) και τους Διορισμούς Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης κατά Ειδικότητα σε σχέση με το καθεστώς εργοδότησης  για τη σχολική χρονιά 2013 – 2014 (μέχρι 18/10/2013). (Ο πίνακας 3, στο πιο κάτω έγγραφο).

Σημείωση: Σε κάποιες Ειδικότητες το 2013 έγιναν οι προαγωγές και σε κάποιες όχι. Αυτό παίζει ρόλο στον σημερινό συνολικό αριθμό της κάθε ειδικότητας.

Ερώτημα: Αυτόθα ληφθεί υπόψη στην κατανομή των μονίμων θέσεων;

Πρόεδρος Σ.Ε.Π.ΚΑ.                    
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter30