Καταστατική και Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σχολής Γονέων


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Σχολής Γονέων καλεί Καταστατική και Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο, 13 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων στο οίκημα ΟΕΛΜΕΚ που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Σπυριδάκι αρ. 3-5 (2015 Στρόβολος) στη Λευκωσία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter23