Καθηγητές από την Καρδίτσα εκπαιδεύτηκαν στο Κολλέγιο CDA


To Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας και το Λύκειο Μουζακίου Καρδίτσας υλοποίησαν τον Ιούνιο και τον Αύγουστο 2015 πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ στη Δράση 1 «Κινητικότητα Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων». Είχε διάρκεια δύο εβδομάδες 14-29/06/2015 και 03-17/08/2015 αντίστοιχα και αφορούσε εκπαιδευτική επίσκεψη καθηγητών του ΣΔΕ Καρδίτσας και του Λυκείου Μουζακίου, στο Κολέγιο CDA

 Η εκπαίδευση είχε τίτλο «Ψηφιακή Καινοτομία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ): Εξ” αποστάσεως διδασκαλία και Δια βίου Μάθηση με Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών, Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, Τεχνικές και Δεξιότητες». Τους καθηγητές υποδέχθηκε ο κ. Στέλιος Γεωργίου, Υπεύθυνος του Γραφείου Erasmus, του Κολεγίου CDA. Η εκπαίδευση έγινε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα από εκπαιδευτές με υψηλό επιστημονικό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν νέες μεθόδους για βελτίωση της διοίκησης σχολικών μονάδων, της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και μαθητών και της διδακτικής διαδικασίας με χρήση και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (Η/Υ, διαδίκτυο, ηλεκτρονική και εξ” αποστάσεως διδασκαλία). Το σχέδιο που υλοποιήθηκε στόχευε στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του σχολείου μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα: διδασκαλία, επικοινωνία, διοίκηση.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


88