Κενές θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών στο Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς


Το Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών για την κάλυψη αναγκών τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων 2016 - 2017.

  • Μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης
  • Δύο (2) θέσεις μερικής απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακοί φοιτητές σε συναφείς κλάδους προς τα ενδιαφέροντα του ΚΕΠΟΚ (Αρχαιολογία, Ιστορία, Ιστορία Τέχνης, Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσειολογία, Συντήρηση Έργων Τέχνης).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν επιστολή ενδιαφέροντος και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@heritage.org.cy
Η εργοδότηση θα αρχίσει άμεσα εντός του Νοεμβρίου 2016.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


177