Κενές θέσεις μεταπτυχιακού συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


 Τα Τμήματα Ψυχολογίας και Πληροφορικής προκηρύσσουν από μια θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη.

Η προκήρυξη όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στο πιο κάτω έγγραφο:  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


127