Κενές θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


Το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενωθείσας θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για συμβόλαιο ενός χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο.  Επίσης, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Π.Κ. δέχεται βιογραφικά σημειώματα  για την πλήρωση μιας κενής θέσης  εδικού επιστήμονα για πλήρη απασχόληση.

Οι θέσεις όπως προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα στο πιο κάτω έγγραφο:  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


105