Κενές θέσεις Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Καϊμακλί και Παλουριώτισσα


Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση δυο κενών θέσεων εργασίας, Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στα πιο κάτω Δημόσια Νηπιαγωγεία:

  1. Καϊμακλίου Γ΄ (1 θέση με ημερομηνία πρόσληψης 01/09/18)
  2. Παλουριώτισσας Α΄ (1 θέση με ημερομηνία πρόσληψης 21/10/18)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Να είναι άνω των 18 ετών
  2. Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκειακού κύκλου)
  3. Να είναι υγιείς (πιστοποιητικόν υγείας θα προσκομιστεί κατά την πρόσληψη)

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, για εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρους εργοδότησης για τις πιο πάνω θέσεις, καθώς και στην ιστοστελίδα της Εφορείας www.scholikieforeialefkosias.org.cy.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, στην οδός Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 06/07/18 και ώρα 12΄ μ.

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων

  Λευκωσίας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


132