Κενές θέσεις το Πανεπιστήμιο Κύπρου


Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιιστήμης του  Πανεπιστήμιο Κύπρου  δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη δύο μεταδιδακτορικών ερευνητών με συμβόλαιο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.  

Επίσης το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστήμιο Κύπρου  δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση απασχόλησης έξι μηνών  με δυνατότητα ανανέωσης.  

Οι θέσεις όπως δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


168