Κενή θέση λειτουργού στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου


Το πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μιας κενής θέσης Λειτουργού (Διοικητικά Καθήκοντα) στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα και τα απαραίτητα προσόντα της θέσης: http://www.eoc.org.cy/?id=4152

 

Ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα EUROPASS CV το αργότερο μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση:

 

Εκτελεστικό Διευθυντή, Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, Γραφείο 121, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κτήριο Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ. 20537, Λευκωσία 1678.

 

Η επιστολή και το βιογραφικό να σταλούν επίσης στην ηλεκτρ. διεύθυνση [email protected] μέχρι  22 Φεβρουαρίου 2013, 12.00 το μεσημέρι.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22894288

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


138