Κενή θέση Νηπιαγωγού


Ο Σύνδεσμος Γονέων Α' Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ως εξής:

Μια (1) θέση ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ για μερική απασχόληση (25 ώρες την εβδομάδα με Συμβόλαιο) για Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Γερίου. Ωράριο Εργασίας 13:00-18:00.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τη θέση ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ, πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Διπλώματος / Πτυχίου Νηπιαγωγού.

Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να απευθύνονται σ^ Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Γερίου, Γέρι και στο τηλέφωνο 99499486.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


754