ΚΟΕ Παν. Κύπρου: Το Σεπτέμβριο 2018, το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση


Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου:

Τον Σεπτέμβριο 2018, το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 3,4 μονάδες σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2018. Η αύξηση οφείλεται σε καλυτέρευση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και στη μεταποίηση, καθώς και σε οριακή βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος.

Η άνοδος του κλίματος στις υπηρεσίες σχετίζεται με πιο ευνοϊκές αξιολογήσεις της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και του πρόσφατου κύκλου εργασιών τους, καθώς και με προς τα πάνω αναθεώρηση των προσδοκιών για τη ζήτηση κατά το επόμενο τρίμηνο.

Στη μεταποίηση η άνοδος του κλίματος συνδέεται με βελτιωμένες αξιολογήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες και τα επίπεδα των αποθεμάτων τελικών προϊόντων, καθώς και με θετικότερες εκτιμήσεις για την παραγωγή κατά το επόμενο τρίμηνο.

Η επιδείνωση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο ήταν αποτέλεσμα δυσμενέστερων απαντήσεων των επιχειρήσεων σε σχέση με όλες τις πτυχές που απαρτίζουν τον δείκτη (δηλ. πωλήσεις του τελευταίου και του επόμενου τριμήνου, τρέχοντα αποθέματα). Το κλίμα στις κατασκευές παρέμεινε στα αρνητικά επίπεδα του Ιουλίου –Αυγούστου.

Η μικρή βελτίωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη οφείλεται σε προς τα πάνω αναθεώρηση των προσδοκιών των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της Κύπρου, καθώς και σε λιγότερο αρνητική στάση προς την αποταμίευση.

Πλήρες κείμενο
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


370