Κοινές δράσεις Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου


Συνάντηση εργασίας των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συγκλήτου του ΑΠΘ. Στόχος της συνάντησης ήταν η εξειδίκευση των επιμέρους όρων και σημείων του Μνημονίου Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας, που υπέγραψαν τα δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα στις 12 Ιουλίου 2013 και η διαμόρφωση ενός χάρτη κοινών δράσεων των δύο πανεπιστημίων.

Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούνταν από τους Κώστα Γουλιάμο, Αντιπρύτανη Ερευνών και Διεθνών Σχέσεων, Ανδρέα Μακρή, Κοσμήτορα Ακαδημαϊκών και Γιώργο Μπούστρα, Διευθυντή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Αντίστοιχα η αντιπροσωπεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αποτελούνταν από τον Πρύτανη του ΑΠΘ Γιάννη Μυλόπουλο και τους Βασίλη Ταρλατζή, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδρύματος, Γιώργο Δέλλιο, Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, Ευγενία Πετρίδου, Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Μελπομένη Τσιτουρίδου, Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, Δημήτρη Ναζίρη, Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών, Αλέκο Γαρύφαλλο, Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Γιάννη Μανωλόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, Γεώργιο Παλλαγιά, Πρόεδρο του Τμήματος Οδοντιατρικής, Θεόδωρο Χατζηπαντελή, Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Μαρία Αλμπάνη, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής, Περικλή Μήτκα, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Θεόδωρο Λαόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, Λάμπρο Μαργαρίτη, καθηγητή της Νομικής Σχολής, Ελπίδα Κολοκυθά, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Μαρία Μουστάκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας και Κωνσταντίνο Βουδούρη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αποφέρει ακαδημαϊκά, επιστημονικά, αλλά και οικονομικά οφέλη μέσα από τα κοινά ερευνητικά έργα που θα πραγματοποιήσουν τα δύο ιδρύματα. Στη συνέχεια, τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στο κορυφαίο διεθνές δίκτυο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, Laureate International Universities, γεγονός που ανοίγει δρόμους για συνεργασίες με πανεπιστήμια σε Ευρώπη και Αμερική.

Από τη μεριά του, ο αντιπρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, ευχαρίστησε την ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ. που δίνει προστιθέμενη ακαδημαϊκή αξία σε όλα τα επίπεδα της συνεργασίας. "Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα νεοπαγές ίδρυμα άλλα με καινοτομική ταυτότητα και επιθυμεί να πάρει τεχνογνωσία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστήμια, σύμφωνα και με τις τελευταίες διεθνείς κατατάξεις. Στόχος του πανεπιστημίου μας είναι η καινοτομία σε προγράμματα σπουδών και έρευνας όπως και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους φοιτητές. Η διαπανεπιστημιακή αυτή συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένου κύρους πτυχία", είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνάντηση εργασίας συζητήθηκε η δημιουργία διαπανεπιστημιακού ερευνητικού κέντρου υψηλού επιπέδου για θέματα ενέργειας, ασφάλειας και αειφορίας. Η συνεργασία σε θέματα ενέργειας κρίνεται ως στρατηγικός στόχος των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με δεδομένες τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον, προτάθηκε η οργάνωση σεμιναρίων για θέματα προστασίας υδάτινων συστημάτων από το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα οποία θα απευθύνονται σε επαγγελματικούς φορείς της Κύπρου και θα έχουν ως βασικούς εισηγητές καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. 

Τέλος, συγκροτήθηκαν τέσσερις επιμέρους ομάδες εργασίας ανά επιστημονικό πεδίο: Ομάδα Ιατρικής, Ομάδα Νομικής, Ομάδα Επιστημών Αγωγής και Τεχνών και Ομάδα Επικοινωνίας και Διοίκησης επιχειρησιακών λειτουργιών. Οι ομάδες αποφάσισαν την επέκταση της συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων με βασικούς άξονες τη σύσταση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, την ανταλλαγή καθηγητών, την οργάνωση κοινών συνεδρίων και σεμιναρίων στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και τη δημιουργία δικτύων ερευνητικής συνεργασίας. Η δυνατότητα δημιουργίας κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών αναφέρεται στους παρακάτω τομείς: Νομική, Οικονομικά, Επικοινωνία, Επιστήμες Αγωγής, Καλές Τέχνες, Πληροφορική, Ιατρική, Οδοντιατρική, Ενέργεια, Περιβάλλον, Διαχείριση Υδάτων.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


145