Κοινωνικό Πρόγραμμα Αγγλικών από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Γραφείο Εργοδότησης και Καριέρας του ΕΠΚ ανακοινώνουν την έναρξη του προγράμματος  Εναλλασσόμενης Μάθησης – Κοινωνικό Πρόγραμμα Αγγλικών. Στόχοι του Προγράμματος είναι:

•  Να δημιουργήσει μια πλατφόρμα εναλλασσόμενης μάθησης για απόφοιτους του Προγράμματος Αγγλικής Φιλολογίας

•   Να προσφέρει σε παιδιά δυσπραγουντων οικογενειών την δυνατότητα μάθησης χωρίς χρηματική επιβάρυνση.

Στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης του, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διευρύνει τις ευκαιρίες μάθησης για μη προνομιούχες ομάδες τις κοινωνίας μας.  Οι νέοι καθηγητές  καθοδηγούμενοι από λέκτορα του Πανεπιστημίου και χρησιμοποιώντας διαδραστικά εργαλεία έχουν οικοδομήσει ένα πολύ χρηστικό και καινοτόμο πρόγραμμα μάθησης. 

Σαράντα τέσσερις μαθητές ηλικίας 8 -12 ετών συμμετέχουν στο πρόγραμμα και δεκατρείς απόφοιτοι διδάσκουν τα παιδιά. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το πρόγραμμα είναι πολύ-επίπεδα αφού ενδυναμώνουν την εκπαιδευτική εμπειρία και ταυτόχρονα προσφέρει στους συμπολίτες μας αναγκαίες εκπαιδευτικές δυνατότητες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


131