Κολλέγιο CDA: Υποτροφίες στις οικογένειες πολυτέκνων


 Το Κολλέγιο CDA ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της κοινωνικής του αρωγής, στηρίζει τις οικογένειες των πολυτέκνων και προσφέρει υποτροφίες 10% για ένα παιδί και 15% για δύο παιδιά. Οι υποτροφίες παρέχονται σε τελειόφοιτους Σχολών  Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης για το πρώτο έτος σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Απολυτήριο Λυκείου με γενική βαθμολογία 15 και ψηλότερη και θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Γραφείο Εισδοχών δίνοντας τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνσης, κινητό και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας και πρόγραμμα σπουδών) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Αναφέρεται επίσης ότι τα δίδακτρα είναι πολύ προσιτά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εποχής, με ευκολίες πληρωμών και άλλους διακανονισμούς. Παράλληλα όλα τα αξιολογημένα προγράμματα τυγχάνουν κρατικής χορηγίας βάση κριτηρίων, η οποία μπορεί να ανέλθει από €2565 μέχρι €3400 κάθε χρόνο για κάθε φοιτητή.

Πληροφορίες για όλα τα προγράμματα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του κολεγίου www.cdacollege.ac.cy

 και μπορούν να δοθούν επίσης τηλεφωνικά ή προσωπικά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κολεγίου σε όλες τις πόλεις (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο). 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


53