Κομισιόν: Οι κρατικές βοήθειες θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο


Κρατικές βοήθειες άνω των 500.000 ευρώ που δίνονται σε επιχειρήσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, ώστε να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι κανόνες διαφάνειας, σύμφωνα με σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η απόφαση προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν μέσα σε διάστημα δύο ετών να δημιουργήσουν την κατάλληλη υποδομή συλλογής των πληροφοριών και δημιουργίας ιστοτόπων, στους οποίους θα δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες για κρατικές βοήθειες άνω των 500.000 ευρώ.

Οι πληροφορίες που θα βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών θα αφορούν: το όνομα του αποδέκτη της κρατικής βοήθειας και το ακριβές ποσό. Θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για ΜΜΕ ή για μεγάλη επιχείρηση, και να αναφέρονται όλα τα στοιχεία σχετικά με την έδρα και τον τομέα που δραστηριοποιείται. Θα αναφέρονται επίσης το μέσο που χορηγεί τη βοήθεια, η ημερομηνία εκταμίευσης και η νομική βάση πάνω στην οποία βασίζεται η βοήθεια.

Οι πληροφορίες μπορούν να δημοσιεύονται είτε σε κεντρικό ιστότοπο είτε σε περιφερειακό το αργότερο 6 μήνες μετά τη χορήγηση της κρατικής βοήθειας. Η δημοσίευση θα αφορά επίσης και τις κρατικές βοήθειες που έχουν τη μορφή φορολογικών κινήτρων.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν για θέματα ανταγωνισμού, Χοακίν Αλμούνια, με την απόφαση αυτή οι κρατικές βοήθειες θα δίνονται με κανόνες διαφάνειας, αφού όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί και ο σεβασμός των χρημάτων των φορολογουμένων, τόνισε.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


241