Κώστας Χρίστου: Αυξητική η ζήτηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου


 «Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η ζήτηση των προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ παραμένει αυξητική και πολλαπλάσια των προσφερόμενων θέσεων που προκηρύσσονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος». Αυτό αναφέρει σε συνέντευξή του στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα  www.paideia-news.com ο πρόεδρος της Διοικούσας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Κώστας Χίρστου

ΕΡ: Ποια είναι η μέχρι σήμερα πορεία του ΑΠΚΥ μέχρι σήμερα

ΑΠ: Η ίδρυση του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου το 2002, προέκυψε ως αναγκαιότητα των συντελούμενων παγκοσμίως κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών και ιδιαίτερα της ανάγκης για συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου στη χώρα μας. Η ουσιαστική έναρξη της λειτουργίας του έγινε το 2006, με την υποδοχή των πρώτων φοιτητών του: 162 σπουδαστές σε 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Από τότε, το Πανεπιστήμιο διευρύνει συνεχώς τα προσφερόμενα προγράμματά του και προσελκύει αυξανόμενο αριθμό υποψηφίων φοιτητών κάθε έτος. Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, το ΑΠΚΥ προσφέρει 19 σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις θετικές, τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, καθώς και στις οικονομικές επιστήμες και διοίκηση, με συνολικό αριθμό φοιτητών που αναμένεται να προσεγγίζει τις 5500, στην πλειοψηφία εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Το ΑΠΚΥ, μέσα σε λίγα χρόνια λειτουργίας, κατάφερε να είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας σε αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών.

Ως το δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης κρατικό Πανεπιστήμιο της χώρας, το ΑΠΚΥ έχει συμβάλει ουσιαστικά και πρωτοποριακά στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου, μέσω της μεθοδολογίας της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την οποία και έχει υιοθετήσει.

Ένας από τους στόχους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η προώθηση της Ευρωπαϊκής προοπτικής και του Ευρωπαϊκού ιδεώδους. Το ΑΠΚΥ συνεργάζεται, μέσα από διακρατικές και διαπανεπιστημιακές συμφωνίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και φορείς του εξωτερικού, για την προώθηση της συνεργασίας σε επίπεδο προσφοράς προγραμμάτων σπουδών από κοινού με άλλα πανεπιστήμια, την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της ανταλλαγής προσωπικού, τεχνογνωσίας και επιστημονικών δεδομένων. Η επιλογή στρατηγικών συνεργασιών με αξιόλογα συμβατικά πανεπιστήμια θα διευκολύνει την πρόσβαση του ΑΠΚΥ σε ξένες αγορές/στόχο, ενώ οι συνεργασίες με άλλα μεγάλα ανοικτά πανεπιστήμια θα εξυπηρετούν πρωτίστως την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει σε θέματα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μεθοδολογία και τεχνολογία.

ΕΡ: Ποιες είναι οι τάσεις ζήτησης προγραμμάτων σπουδών στο ΑΠΚ;

ΑΠ: Το ΑΠΚΥ, ανταποκρινόμενο στο ρόλο του για παροχή ευκαιριών μάθησης προς όλους, στοχεύει στην αύξηση των πτυχιακών προγραμμάτων και επομένως, στην ουσιαστική διεύρυνση της πρόσβασης στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενώ μέχρι το 2011 προσέφερε μόνο 1 προπτυχιακό πρόγραμμα, στις σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό, φέτος προσφέρονται επιπρόσθετα πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και πρόγραμμα αναβάθμισης της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, και τα δύο με ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η ζήτηση των προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ παραμένει αυξητική και πολλαπλάσια των προσφερόμενων θέσεων που προκηρύσσονται κάθε ακαδημαϊκό έτος.

ΕΡ: Ποιο είναι το ποσοστό στο οποίο το ΑΠΚΥ ικανοποιεί τους υποψήφιους φοιτητές σε σχέση με τη συνολική ζήτηση;

ΑΠ: Η ζήτηση για τα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ είναι σταθερά πολλαπλάσια του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων. Κάθε ακαδημαϊκό έτος υπάρχει σταθερή αύξηση των φοιτητών και αυτή η αύξηση εξαρτάται και από τον αριθμό των νέων προγραμμάτων. Από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2012-13), η εισδοχή στα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ πραγματοποιείται – όπου απαιτείται - με κλήρωση μεταξύ όσων υποψηφίων πληρούν τις ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις εισδοχής σε κάθε πρόγραμμα σπουδών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, στο μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών που υπέβαλαν αίτηση και πληρούσαν τις βασικές προϋποθέσεις εισδοχής σε προγράμματα πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, προσφέρθηκαν θέσεις, ενώ και η  πλειοψηφία των υποψηφίων φοιτητών προχώρησε κανονικά με την εγγραφή στα προγράμματα.

19 Προγράμματα Σπουδών

ΕΡ: Ποια Προγράμματα Σπουδών προσφέρει το ΑΠΚ κα πόσοι είναι οι φοιτητές του;

ΑΠ: Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, το ΑΠΚΥ προσφέρει συνολικά 19 Προγράμματα Σπουδών (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου). Τα Προγράμματα είναι τα εξής:

- Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Αστυνομικές Σπουδές

- Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ:

* ΓλώσσαΔιδασκαλίας: Αγγλική

 • TheoryofEducation/CurriculumDevelopment: διαπανεπιστημιακόπρόγραμμασεσυνεργασίαμετοSaintLouisUniversityτωνΗΠΑ
 • EducationalLeadership: διαπανεπιστημιακόπρόγραμμασεσυνεργασίαμετο SaintLouisUniversity
 • Applied Health Informatics
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Information & Communications Systems

* Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτροφίμων
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
 • ΔιοίκησηΜονάδωνΥγείας
 • Θεατρικές Σπουδές
 • ΕλληνικήΓλώσσα και Λογοτεχνία
 • Επικοινωνία και Δημοσιογραφία
 • ΕπιστήμεςτηςΑγωγής
 • Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
 • Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Στην τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, ο συνολικός αριθμός φοιτητών είναι 3500 περίπου, ενώ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, το σύνολο των φοιτητών αναμένεται να προσεγγίσει τις 5500, στην πλειοψηφία τους εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Αύριο: Η οικονομική κρίση, ο προϋπολογισμός και η ζήτηση   
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


166