Κώστας Χρίστου: H κρίση, δεν έχει επηρεάσει σημαντικά το ενδιαφέρον για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο


  «H οικονομική κρίση, δεν έχει επηρεάσει σημαντικά το ενδιαφέρον των φοιτητών για πανεπιστημιακή εκπαίδευση, κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Περίπου 7000 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, αποδεικνύοντας έτσι πως, παρά την οικονομική κρίση, η δίψα για μάθηση και πανεπιστημιακή εκπαίδευση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα και ουσιαστική ανάγκη για κάθε άτομο».

Αυτό αναφέρει σε συνέντευξή του στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα Paideia-News.com, ο πρόεδρος της Διοικούσας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Κώστας Χρίστου.  Ο κ. Χρίστου προσθέτει ι ότι:  

Διευκόλυνση για καταβολή διδάκτρων

«Η μείωση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των φοιτητών που τελικά προχωρούν με την εγγραφή τους στα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ είναι μικρή, αλλά αποτελεί πλέον γεγονός. Επομένως είναι κάτι που προβληματίζει τη Διοίκηση του Ιδρύματος, η οποία αναμένει και τις τελικές εγγραφές που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον ερχόμενο μήνα, για να επανεξετάσει την όλη κατάσταση. Αντιλαμβανόμενη εξάλλου τα οικονομικά προβλήματα των υποψηφίων φοιτητών, η Διοίκηση του ΑΠΚΥ λαμβάνει μέτρα για τη διευκόλυνσή τους, όπως η δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε δόσεις.

Αναγκαία, η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Πιστεύω πάντως πως, ειδικά στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι αναγκαία, καθώς προσφέρει εξειδίκευση σε διάφορα επαγγέλματα, διευρύνοντας τις επιλογές του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας στην αγορά εργασίας που είναι σήμερα υπό κρίση. Εξάλλου, το ΑΠΚΥ με την εξ αποστάσεως μεθοδολογία του, επιτρέπει στους φοιτητές του να σπουδάζουν παράλληλα με την εργασία τους (άρα συνεχίζοντας απρόσκοπτα την επαγγελματική τους πορεία) και χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση από τον τόπο διαμονής τους και άρα πρόσθετα έξοδα, πέραν των διδάκτρων. Με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη προσέλκυση φοιτητών και την επιστημονική εξειδίκευσή τους ώστε να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας ή/και να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, το ΑΠΚΥ σχεδιάζει να προσφέρει προγράμματα σπουδών σε αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως η υγεία, το περιβάλλον, η διαχείριση κρίσεων και η ενέργεια, και όχι σε τομείς που βρίσκονται σήμερα σε κορεσμό».

Το ΑΠΚΥ είναι περίπου 60% αυτοχρηματοδοτούμενο

Απαντώντας σε ερώτησή μας αν, οι αποκοπές που έχουν γίνει, έχουν επηρεάσει το ΑΠΚΥ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του ο κ. Χρίστου απαντά:

«Τα προβλήματα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση, η οποία δεν αφήνει δυστυχώς, ούτε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανέγγιχτο είναι πολλά. Κυρίως, η μειωμένη κρατική χορηγία και η δυσκολία των φοιτητών να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή την καταβολή των διδάκτρων. Το ΑΠΚΥ σήμερα είναι κατά το 60% περίπου αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα τελευταία 3 χρόνια η κρατική χορηγία ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του έχει μειωθεί από 70% που ήταν το 2010 σε 45% περίπου για το 2012, ενώ για το 2013, ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος δεν έχει ακόμη εξεταστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επομένως, βασικός στόχος της Διοίκησης του ΑΠΚΥ είναι η αύξηση των συμπληρωματικών πηγών εσόδων, η μείωση των λειτουργικών δαπανών, η ορθολογική διαχείριση των πόρων και η σωστή κατανομή τους για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου.

Στο εγγύς μέλλον σίγουρα στόχος είναι η όσον το δυνατό μεγαλύτερη απεξάρτηση από την κρατική χορηγία, ειδικά λόγω των σημερινών δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών. Προς αυτή την κατεύθυνση το ΑΠΚΥ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μειώσει τις λειτουργικές του δαπάνες, όπου και όσο είναι εφικτό, και να αυξήσει τα ίδια έσοδα. Θα ήθελα να τονίσω και την ανάγκη για περαιτέρω αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, κάτι που κρίνεται εκ των ουκ άνευ απαραίτητο για την περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, συμβάλλοντας έτσι στην εξωτερική χρηματοδότηση έργων, την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων, την προσέλκυση νέων ερευνητών και κατ’ επέκταση τη μείωση της ανεργίας».

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


165