Κρατικές υποτροφίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο και στο εξωτερικό για 2013-14


 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (IKYK), δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και υποψήφιους φοιτητές, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διεκδίκηση υποτροφιών που χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014, ως ακολούθως:

(α) Για φοίτηση σε Αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Πανεπιστήμια του εξωτερικού (προπτυχιακές καιμεταπτυχιακές σπουδές) και στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα (ΤΕΙ) της Ελλάδας (προπτυχιακές σπουδές),

(β) Για φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (προπτυχιακές / μεταπτυχιακές σπουδές),

(γ) Για φοίτηση στα εγκεκριμένα προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου που τους έχει παραχωρηθεί τελική άδεια λειτουργίας (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πανεπιστήμιο Frederick), και

(δ) Για φοίτηση στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας (Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας/Θεσσαλονίκης και Ανώτερη Δραματική Σχολή Τέχνης Καρόλου Κουν).

Όλες οι λεπτομέρειες στο πιο κάτω έγγραφο:  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


166