Ξαναβρείτε το Newsletter του Paideia-News


Αναγνώστες του Paideia-News μας έχουν αναφέρει ότι τις τελευταίες μέρες δεν φθάνει στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο Newsletrer. Μέχρι να επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα, παρακαλούνται οι αναγνώστες μας να βρουν το Newsletrer από τα junk του Outlook και με δεξί κλικ μέσω του junk να το κάνουν Add sender to Safe Senders List.

Καταβάλλονται προσπάθειες για επιδιόρθωση του προβλήματος.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

52