Ξεκίνησε η καταβολή της φοιτητικής χορηγίας για το έτος 2015-16


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει η καταβολή της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Συγκεκριμένα,έχει καταβληθεί μέχρι στιγμής φοιτητική χορηγία σε 2.213 δικαιούχους φοιτητές, ενώ 242 αιτήσεις απορρίφτηκαν, καθώς δεν πληρούσαν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η διεκδίκηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 έγινε βάσει του νέου νομικού πλαισίου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από τις 23 Δεκεμβρίου 2015 και αποτελεί το επιστέγασμα μακράς και εντατικής δουλειάς από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις και οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για  εξορθολογισμό και βελτίωση της κρατικής πολιτικής που αφορά στην οικονομική στήριξη των οικογενειών των φοιτητών μας.

Το νέο νομοσχέδιο εισήγαγε σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία, όπως είναι η παραχώρηση των επιδομάτων από έναν και μόνο φορέα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η υποβολή μιας κοινής αίτησης, η ενοποίηση όλων των επιδομάτων, καθώς και η στοχευμένη  και  ορθολογική  κατανομή  των  κρατικών πόρων στη βάση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Με την εφαρμογή του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου άρχισε μια νέα περίοδος τόσο για την κρατική οικονομική στήριξη των οικογενειών των φοιτητών μας, όσο και για την κοινωνία μας ευρύτερα, αφού η νέα διαδικασία θα οδηγήσει όχι μόνο στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών, αλλά και σε μηχανισμούς διαφάνειας και αξιοκρατικής εξέτασης των αιτήσεων, στη μείωση του διοικητικού κόστους της δημόσιας υπηρεσίας και κατ’ επέκταση στην ορθή κατανομή των δημόσιων πόρων προς όφελος των πολιτών. Η νέα διαδικασία, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, συμβάλλει στην επίτευξη ενός ακόμα σημαντικού στόχου που είχε θέσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: τη χορήγηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας στις οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη και την καταπολέμηση πιθανής σπατάλης δημόσιου χρήματος. Επίσης, η όποια εξοικονόμηση πόρων από το νοικοκύρεμα της πολιτικής αυτής, θα διατεθεί και πάλι προς όφελος των φοιτητών μας, με πρόνοια που έχει ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεχίσει να εργάζεται προς όφελος των φοιτητών και να επιδιώκει περαιτέρω αναβάθμιση της διαδικασίας, θέτοντας ως στόχο της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς την συντόμευση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων, καθώς και της καταβολής της φοιτητικής χορηγίας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


97