Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της νέας πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών


Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι εκπαιδευτικοί στην επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης και στα πλαίσια της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Πρόταση για την Ενιαία Πολιτική για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών.Η πρόταση αποτελεί προϊόν εκτεταμένης διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου, αφού σε αυτή λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις και οι προβληματισμοί όλων των κοινωνικών εταίρων.

Στη βάση αυτής της νέας πολιτικής, όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί θα επιμορφώνονται συστηματικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε θέματα, που συνδέονται είτε με τις ανάγκες της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετούν, είτε με τις προσωπικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Η νέα πολιτική τίθεται φέτος σε πιλοτική εφαρμογή. Στη φάση αυτή συμμετέχουν 21 σχολεία από τη Δημοτική, Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, ως φορέας επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διαδραματίζει συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Ως εκ τούτου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συνεργάζεται στενά με τα σχολεία ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας αλλά και του προσωπικού, σε θέματα προτεραιότητας και επιλογής τους. Συγκεκριμένα, το σχολείο, βάσει των αρχών αυτενέργειας, αυτονομίας και της συμμετοχικότητας, καλείται να δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης του διδακτικού του προσωπικού, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο της σχολικής μονάδας όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών λειτουργών. Ακολουθώντας την πορεία της έρευνας-δράσης, το ίδιο το σχολείο καθορίζει και εφαρμόζει τη δική του πορεία επιμόρφωσης, με τη στήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Η όλη δράση παρακολουθείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία καλείται να δώσει εισηγήσεις βελτίωσης στην Αρμόδια Αρχή, ενόψει της καθολικής εφαρμογής της Επαγγελματικής Μάθησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


148