Κυβερνητικές Εξετάσεις στην Ελληνική Δακτυλογραφία και Στενογραφία, για την Εαρινή Περίοδο 2019


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι οι Κυβερνητικές Εξετάσεις στην Ελληνική Δακτυλογραφία και Στενογραφία, για την Εαρινή Περίοδο 2019, που οργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων, θα γίνουν σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

Α. ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κατώτερο Επίπεδο

24

Απριλίου

2019

3.30 μ.μ.

Μέσο Επίπεδο:

 

 

Ταχύτητα

22

Μ

2019

3.30 μ.μ.

Δοκίμιο Ικανότητας

22

Μ

2019

3.45 μ.μ.

Ανώτερο Επίπεδο:

Μ

 

Ταχύτητα

23

Μ

2019

3.30 μ.μ.

Δοκίμιο Ικανότητας

23

Μ

2019

3.45 μ.μ.

 

Β. ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ

60 λ.τ.λ.

15

Απριλίου

2019

4.00 μ.μ.

70 λ.τ.λ.

16

Μ

2019

3.45 μ.μ.

80 λ.τ.λ.

17

Μ

2019

3.45 μ.μ.

90 λ.τ.λ.

15

Μ

2019

3.45 μ.μ.

100 λ.τ.λ.

16

Μ

2019

3.30 μ.μ.

110 λ.τ.λ.

17

Μ

2019

3.30 μ.μ.

120 λ.τ.λ.

15

Μ

2019

3.30 μ.μ.

 

Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερομένους. Τα εξεταστικά τέλη ανέρχονται στα €34 για κάθε εξέταση. Η Ταχύτητα δε θα χρεώνεται ξεχωριστά σε όσους υποψηφίους δηλώσουν Ικανότητα Μέσου ή Ανώτερου Επιπέδου και Ταχύτητα.

Επισημαίνεται ότι στις εξετάσεις Δακτυλογραφίας όσον αφορά την παραγωγή κειμένου, οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή κειμένου "Microsoft Word 2010 - 2013. Η εκτύπωση των κειμένων θα γίνεται από Η.Υ. και εκτυπωτή της Υπηρεσίας Εξετάσεων με ευθύνη των υποψηφίων στην παρουσία του υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου. Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές θα διατίθενται στους υποψηφίους από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις για τις εξετάσεις της Δακτυλογραφίας και της Στενογραφίας από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή από την ιστοσελίδα www.moec.gov.cy και να τις υποβάλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων, στη νέα διεύθυνση της Υπηρεσίας Εξετάσεων, οδός Μεγάρων 23, κτίριο Α, Στρόβολο, (τηλέφωνο 22582900) (ώρες λειτουργίας ταμείου: 8:00 - 15:00). Σε περίπτωση που θα αποσταλεί ταχυδρομικώς, (Ταχ. Θυρ. 28777, 2082 Στρόβολο), θα πρέπει να επισυνάπτεται ταχυδρομική και όχι προσωπική επιταγή με δικαιούχο τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων θα σταλεί στους υποψηφίους επιστολή που θα περιέχει οδηγίες για τις εξετάσεις και πληροφορίες για το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα παρουσιαστούν.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter117