Κυκλοφόρησε ο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΠΑΚ 2013-2014


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησε ο  Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του για το 2013-2014. Στα περιεχόμενά του περιλαμβάνονται:

Μήνυμα από την Πρύτανη 5

Γενικές Πληροφορίες 8

Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14

Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 32

Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία 36

Πολιτιστική Δράση 44

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης 48

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων 59

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 73

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού 85

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας 95

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 109

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Νοσηλευτικής 125

Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 135

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 149

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών 161

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 173 

Κέντρο Γλωσσών 184

Παραρτήματα 190

Δείτε τον οδηγό σπουδών στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.cut.ac.cy/digitalAssets/113/113146_CUT_0365_odiyos_2013_14_web__.pdf

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


144