Λ. Κουρσουμπά: Να γίνει πρότυπο σχολείο το Δημοτικό Αγίου Αντωνίου Λεμεσού


Σε σειρά συστάσεων προς την Πολιτεία προβαίνει σε έκθεσή της η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά, όσον αφορά στο Δημοτικό Αγίου Αντωνίου Λεμεσού, μεταξύ των οποίων τη διαμόρφωσή του σε ένα πρότυπο μοντέλο πολυπολιτισμικού σχολείου, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συνόλου των παιδιών που φοιτούν σε αυτό.
Η κ. Κουρσουμπά διερεύνησε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί το σχολείο αυτό μετά από επιστολή που έλαβε από το Διευθυντή του σχολείου εκ μέρους όλου του προσωπικού του όσον αφορά «στο σοβαρό πρόβλημα», που αντιμετωπίζουν σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών στο σχολείο αυτό σαν βασικό δικαίωμα.

Σύμφωνα με το Διευθυντή του σχολείου, «το σοβαρότερο πρόβλημα έγκειται στο ότι οι αθίγγανοι μαθητές μας δεν έχουν καμία έφεση (sic) για μάθηση, δημιουργούν συνεχώς προβλήματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς (sic), οι γονείς τους δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την εκπαίδευσή τους με αποτέλεσμα όλα τα παιδιά να στερούνται παρά πολλά από τη βασική τους εκπαίδευση». Υπογράμμιζε επίσης ότι, παρά τις ενέργειες του σχολείου προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση εκ μέρους του για να στηρίξει το σχολείο.

Στην έκθεσή της, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2013, η κ. Κουρσουμπά εκφράζει τη διαπίστωση ότι «τo γεγονός ότι, η πλειοψηφία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, τα τελευταία χρόνια, προέρχονται από την κοινότητα των Κύπριων Ρομά/Κουρπέτ δημιουργεί την υποχρέωση στο κράτος να προσαρμόσει την εκπαιδευτική του πολιτική, στις συνθήκες και τις ανάγκες των παιδιών της κοινότητας κατά τρόπο που αυτή να εξυπηρετεί το ευρύτερο συμφέρον όλων των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο».

Αναφερόμενη στην πληθυσμιακή σύνθεση και ιδιαίτερες παιδαγωγικές ανάγκες που αυτή δημιουργεί, η Επίτροπος εκφράζει τη θέση ότι «η σταδιακή αποψίλωση του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου και η ουσιαστική μείωση των Ελληνοκυπρίων που φοιτούν σε αυτό είναι μια ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη και σαφής ένδειξη ότι, το σχολείο δεν κατάφερε να πείσει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολυπολιτισμικό παιδαγωγικό πλαίσιο προς το συμφέρον όλων των παιδιών που φοιτούν σε αυτό».

«Προς τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο  Παιδείας και Πολιτισμού καλείται να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του ελληνοκυπριακού στοιχείου του σχολείου», προσθέτει.

Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τη διαμόρφωση των κατάλληλων εκπαιδευτικών συνθηκών και τη λήψη των απαραίτητων παιδαγωγικών μέτρων «να αξιοποιήσει την ιδιομορφία του σχολείου, διαμορφώνοντας το σε ένα πρότυπο μοντέλο πολυπολιτισμικού σχολείου, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συνόλου των παιδιών που φοιτούν σε αυτό».

Η κ. Κουρσουμπά εκφράζει την εκτίμηση ότι η «άμεση προώθηση των εισηγήσεων της επιστημονικής ομάδας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίες έχουν τεθεί ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τον Μάρτιο του 2010, μπορεί να συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή».

Οι εισηγήσεις αυτές, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κινήτρων για την προσέλκυση έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων εκπαιδευτικών, τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη μείωση των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και χρήση τους για το σχεδιασμό, την πρόσληψη δίγλωσσων ή Τουρκόφωνων εκπαιδευτικών (για τη διδασκαλία της Τουρκικής) με γερή παιδαγωγική κατάρτιση και παιδαγωγική εμπειρία, τη συνδιδασκαλία Ελληνόφωνου - Τουρκόφωνου εκπαιδευτικού ή τοποθέτηση τουρκόφωνου βοηθού εκπαιδευτικού για διευκόλυνση της επικοινωνίας στην τάξη και την προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος όλων των παιδιών του σχολείου.

Όσον αφορά στη στελέχωση του σχολείου, η Επίτροπος αναφέρει ότι πρέπει να το εκπαιδευτικό προσωπικό να είναι καταρτισμένο και πρέπει το αναλυτικό πρόγραμμα να προσαρμοστεί και εξασφαλιστεί το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, τόσο για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στα παιδιά της κοινότητας Ρομά/Κουρπέτ όσο και για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα.

«Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για τη λειτουργία του σχολείου ως πολυπολιτισμικό παιδαγωγικό πλαίσιο, είναι το ίδιο το σχολείο να σέβεται και να υποδέχεται με τρόπο θετικό και να καλλιεργεί το πολιτισμικό κεφάλαιο που κουβαλά κάθε παιδί μαζί του από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολείο», προσθέτει.

Σε σχέση με την κοινωνική ενσωμάτωση και συνεργασία με την κοινότητα Ρομά/Κουρπέτ, η κ. Κουρσουμπά εκτιμά πως η «ανάπτυξη απογευματινών δραστηριοτήτων για τα παιδιά και η προσπάθεια να οικοδομηθεί δυνατότητα επικοινωνίας με τις οικογένειες των παιδιών μέσα από την παρουσία Τουρκολόγου στο σχολείο, είναι δράσεις οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την κοινότητα των Ρομά/Κουρπέτ».

Χρειάζεται, αναφέρει, «να ενισχυθεί άμεσα η δυνατότητα του σχολείου να παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτό», προσθέτοντας ότι «η όσο το δυνατό πιο τακτική παρουσία εκπαιδευτικού ψυχολόγου στο σχολείο, είναι προς τούτο απαραίτητη».

Εκφράζει ακόμη τη θέση ότι «η οικοδόμηση συνεργασίας του σχολείου με την κοινότητα, είναι θεμελιώδους σημασίας σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση όλου του φάσματος των δικαιωμάτων των παιδιών της κοινότητας και όχι μόνο το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση».

Για τον σκοπό αυτό, συστήνει όπως το σχολείο «ενισχυθεί με υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας από εξειδικευμένο και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό που θα έχει μόνιμη και σταθερή απασχόληση και ευθύνη στα πλαίσια της κοινότητας των Ρομά/Κουρπέτ». Η γνώση της τουρκικής γλώσσας, προσθέτει, «είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον/την κάθε κοινωνικό/κη λειτουργό που θα έχει να εργαστεί με τη συγκεκριμένη κοινότητα».

Καλεί τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας «να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής παρέμβασης, το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες του σχολείου, να υποστηρίζει την επικοινωνία του σχολείου με τις οικογένειες των παιδιών και να επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου, προσαρμοζόμενο στις ιδιαιτερότητες της κοινότητας Ρομά/Κουρπέτ που διαβιεί εκεί».

Η έκθεση της Επιτρόπου διαβιβάσθηκε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης και τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Κοινοποιήθηκε επίσης στoν Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για σκοπούς ενημέρωσης καθώς και στη Διεύθυνση του ΙΗ΄ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


160