Λαϊκή Τράπεζα: Δεν υπάρχει συζήτηση για συγχώνευση με την Τράπεζα Κύπρου


Με αφορμή δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο και κατόπιν υπόδειξης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (η «Τράπεζα») επιθυμεί, να καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση ανάμεσα στην Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ σε σχέση με συγχώνευση των δύο εταιρειών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


148