Λήγουν στις 6 Νοεμβρίου οι εγγραφές στα Επιμορφωτικά Κέντρα


Τα μαθήματα των Επιμορφωτικών Κέντρων (ΕΚ) άρχισαν από τις 19 Οκτωβρίου 2015 και συνεχίζονται κανονικά.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα που έχουν εγγραφεί στα Επαρχιακά Γραφεία των ΕΚ ή μέσω των Εκπαιδευτών και Τοπικών Υπευθύνων, ειδοποιούνται τηλεφωνικά ή με μήνυμα,από τους Εκπαιδευτές τους, για τη μέρα και ώρα διεξαγωγής των μαθημάτων.

Οι εγγραφές θα σταματήσουν οριστικά την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015, η ώρα 15:00, για σκοπούς οργάνωσης και λειτουργίας των ομάδων.

Το σύστημα πληρωμής είναι ανοιχτό από τις 27 Οκτωβρίου 2015 και μπορούν να γίνονται οι πληρωμές των τελών. Εφόσον είναι βέβαιη η λειτουργία της ομάδας, είναι ευθύνη των εκπαιδευτών, σε συνεννόηση με τους Τοπικούς Υπεύθυνους και τους Διευθυντές/οντες των Επιμορφωτικών Κέντρων,  να δώσουν οδηγία στα μέλη της ομάδας να πληρώσουν τα τέλη (δίδακτρα). Ταυτόχρονα θα υπενθυμίζουν στο κάθε μέλος τονκωδικό εγγραφής/πληρωμής του. 

Η πληρωμή θα γίνει από το κάθε μέλος μέσω JCCSmart, από δικό του λογαριασμό ή σε όλα τα Συνεργατικά Ιδρύματα και στα υποκαταστήματα της Τράπεζας Κύπρου, της AlphaBankκαι της Ελληνικής Τράπεζας, ΠΑΝΤΟΤΕ μέσω JCC Smart.

Η αναζήτηση μέσω JCCsmart θα γίνεται με τις λέξεις «κλειδιά» Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού  ή Επιμορφωτικά Κέντρα.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


62