Λόγω οικονομικού κόστους δεν επεκτείνεται η σχολιατρική κάλυψη σε μαθητές των ιδιωτικών σχολείων


 Στην αναγκαιότητα επέκτασης και στους μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, της σχολιατρικής κάλυψης που παρέχεται από τις υπηρεσίες του κράτους στους μαθητές των δημοσίων σχολείων, συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι-αρμόδιοι φορείς. Ωστόσο, εμπόδιο για κάτι τέτοιο αποτελεί το επιπλέον οικονομικό κόστος που θα επωμιστεί σε μια τέτοια περίπτωση το Υπουργείο Υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στρατηγική η οποία εκπονήθηκε το 2007 σε ό,τι αφορούσε το ενδεχόμενο επέκτασης της σχολιατρικής κάλυψης και στα σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, και στην Προδημοτική, είχε ως κατάληξη, ένεκα του κόστους που θα προέκυπτε, να μην προωθηθεί σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.    

Το θέμα τέθηκε επί τάπητος σήμερα Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, έπειτα από πρόταση των βουλευτών Νίκου Νουρή, Κώστα Κωνσταντίνου, Στέλλας Κυριακίδου, Ζαχαρία Ζαχαρίου, Αδάμου Αδάμου και Αθηνάς Κυριακίδου. Όπως διαπιστώθηκε κατά τη συζήτησή του θέματος στο πλαίσιο της συνεδρίας, η επέκταση της σχολιατρικής κάλυψης και στους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, συνιστά αξίωση σύσσωμης της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ιδιαίτερα έντονη ως προς την αναγκαιότητα επέκτασης της σχολιατρικής κάλυψης στα ιδιωτικά σχολεία εμφανίστηκε η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά. Έντονες υπέρ αυτής της κατεύθυνσης, υπήρξαν και οι τοποθετήσεις των  εκπροσώπων του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου, καθώς και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων. Μάλιστα, οι δύο τελευταίοι φορείς, έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στους κινδύνους που ελλοχεύουν για την υγεία των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων, εξαιτίας ακριβώς της μη πρόσβασής τους στις υπηρεσίες σχολιατρικής κάλυψης.

 Ακάλυπτο το 25% των μαθητών

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Νουρής,  για τη σχολική περίοδο 2012-2013 η σχολιατρική κάλυψη ως υπηρεσία προσφέρθηκε σε 49 612 μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης και 50 552 μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα, από την άλλη, 4 158 μαθητές σε 27 ιδιωτικά σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης(7,7% των μαθητών της Δημοτικής Εκπαίδευσης) και 10 500 μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης σε 37 ιδιωτικά σχολεία(17,3%), δεν είχαν την ευκαιρία να απολάβουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Γεγονός που, όπως υπέδειξε ο κ. Νουρής, δημιουργεί υπηρεσία δύο ταχυτήτων όσον αφορά τους μαθητές.

 Επιπλέον κόστος πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη επέκτασης της σχολιατρικής υπηρεσίας και στα ιδιωτικά σχολεία, ο Υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής, σημείωσε πως επιβάλλεται η εξεύρεση λύσεων. Ο Φίλιππος Πατσαλής παρουσίασε μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την οποία με βάση την υφιστάμενη αναλογία μαθητών και λειτουργών υγείας, το αναμενόμενο επιπρόσθετο κόστος επέκτασης της σχολιατρικής κάλυψης των σχολείων για τη δημοτική και τη μέση εκπαίδευση του ιδιωτικού τομέα, ανέρχεται στις 253 χιλιάδες 504 ευρώ. Με τις ίδιες προϋποθέσεις, τυχόν επέκταση της σχολιατρικής στα σχολεία της προδημοτικής, το ετήσιο κόστος ανέρχεται στις 234 χιλιάδες 721 ευρώ. Συνολικά, το αναμενόμενο επιπρόσθετο κόστος επέκτασης στους δύο αυτούς τομείς φθάνει 488 χιλιάδες  225 ευρώ ετησίως.  Όπως ανέφερε ο κ. Πατσαλής, με βάση την αναλογία μαθητών και λειτουργών υγείας στο πλαίσιο πρότασης για αναβάθμιση της Σχολιατρικής Υπηρεσίας,  το αναμενόμενο ετήσιο κόστος ενδεχόμενης επέκτασης της σχολιατρικής για κάλυψη σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης του ιδιωτικού τομέα, υπολογίζεται στις 323 χιλιάδες 907 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη επέκταση στα σχολεία προδημοτικής εκπαίδευσης υπολογίζεται να έχει ετήσιο κόστος 288 χιλιάδες 706 ευρώ. «Νοείται ότι η τυχόν απόφαση επέκτασης της σχολιατρικής στους πιο πάνω τομείς με βάση τις πρόνοιες της πρότασης για αναβάθμιση της σχολιατρικής, θα πρέπει να καλύπτει ισότιμα όλους τους τομείς, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με ένα συνολικό ετήσιο κόστος που υπολογίζεται σε ένα εκατομμύριο 309 χιλιάδες 616 ευρώ», σημείωσε ο κ. Πατσαλής.

 «Πρέπει να βρούμε τρόπους»

Ο Υπουργός Υγείας κατέθεσε ως μια ενδεχόμενη λύση, την κάλυψη του επιπρόσθετου κόστους από τις οικογένειες των μαθητών στο πλαίσιο των εξόδων φοίτησής τους στα ιδιωτικά σχολεία.  Ως μια άλλη επιλογή, ο κ. Πατσαλής, αναφέρθηκε στην εξεύρεση κονδυλίου , ώστε τα κράτος να καλύψει το συγκεκριμένο ποσό. Κάτι, όμως, που χαρακτήρισε ως δύσκολο, δεδομένου ότι οι Προϋπολογισμοί του Υπουργείου Υγείας είναι μειωμένοι σε μεγάλο ποσοστό και υπάρχει οροφή για τα επόμενα χρόνια με βάση το μνημόνιο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter23