Μ. Μελετίου: Η αγορά δέχεται και εμπιστεύεται το A.T.C. Automotive Technology Center


Είτε για εκπαίδευση είτε για να τους δώσουμε προσωπικό, είτε για να εργοδοτήσουν κόσμο. Άρα όταν η αγορά μας δέχεται και μας εμπιστεύεται αυτό για την ώρα είναι αρκετό για μας».

Αυτό τονίζει στο β μέρος της συνέντευξής του στο Paideia-News, ο υπεύθυνος  προγραμμάτων και κατάρτισης του A.T.C. Automotive Technology Center  Μελέτης Μελετίου.

Προοπτικές αναγνώρισης από το Υπουργείο Παιδείας

ΕΡ: Τι διπλώματα παίρνουν οι απόφοιτοι σας και τι επίπεδο αναγνώρισης έχουν; Υπάρχουν προοπτικές αναγνώρισης ως ανώτερης εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας;

ΑΠ: Έχω αναφέρει προηγουμένως τα είδη των διπλωμάτων και τα αντίστοιχα επίπεδα. Τα διπλώματα βασίζονται πάνω σε μονάδες (credits) που πρέπει να συμπληρώσει ο κάθε φοιτητής. Το σημαντικό είναι ότι όλες μας οι εξετάσεις έρχονται από την Αγγλία και μεταφράζονται 24 ώρες πριν, σφραγίζονται οι φάκελοι και παραδίδονται στους επιτηρητές (invidulators), οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι των εξετάσεων και το αντικείμενό τους δεν έχει καμία σχέση με τα αυτοκίνητα. Αυτοί ανά πάσα στιγμή υπόκεινται σε έλεγχο από κάποιον από τους εσωτερικούς ελεγκτές. Υπάρχουν προοπτικές αναγνώρισης από το Υπουργείο Παιδείας λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Κύπρου να εφαρμόζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε σχέση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αξιολόγησης και αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων EQF EUROPEAN QUALIFICATION FRAME WORK

Πιστοποίηση από το Ofqual Αγγλίας

Η Σχολή τελεί κάτω από τον έλεγχο το IMI Awards και του Υπουργείου Παιδείας της Αγγλίας. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας επισκεφτούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας της Αγγλίας για να μας ελέγξουν. Και είχαμε τέτοιους ελέγχους, ενώ τακτικοί και εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται από τα κλιμάκια του IMI. Όσον αφορά τα διπλώματα, όπως είπα έρχονται από την Αγγλία, άρα στο κάτω μέρος των διπλωμάτων υπάρχουν τα χαρακτηριστικά σήματα των σωμάτων που προσδίδουν την έγκριση και την εγκυρότητα στα διπλώματα. Ένα τέτοιο σώμα είναι το λεγόμενο Ofqual, που είναι το αντίστοιχο ΚΥΣΑΤΣ στην Αγγλία, στον ευρωπαϊκό χώρο. Όμως υπάρχουν κάποιες σχετικές διαφορές. Εάν κάποιος απόφοιτός μας πάει στο ΚΥΣΑΤΣ και προσκομίσει το δίπλωμά του, είτε το πρώτο δίπλωμα που είναι στο Επίπεδο 3, είτε το δεύτερο δίπλωμα του Master Technician που είναι στο Επίπεδο 4, δεν μπορούν να εκφέρουν άποψη για το δίπλωμα και πιθανότατα να ακούσει τη φράση ότι «δεν τους αναγνωρίζουμε» είτε «δεν τους ξέρουμε». Τι είναι αυτό που συμβαίνει; Εάν κοιτάξουμε την αποστολή του Ofqual θα διαπιστώσουμε ότι είναι ένα σώμα αντίστοιχο του ΚΥΣΑΤΣ, το οποίο ελέγχει και πιστοποιεί τόσο ακαδημαϊκά όσο και επαγγελματικά προσόντα. Η διαφορά με το ΚΥΣΑΤΣ είναι ότι δεν ειδικεύεται σε επαγγελματικά προσόντα.

Άρα, για το κενό το οποίο υπάρχει μεταξύ της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και καλύπτεται από εμάς, δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι αρνητικό αυτή την ώρα, είτε για τα διπλώματα, είτε για τους φορείς εκπαίδευσης. Αυτό το θέμα το συζητήσαμε πάρα πολλές φορές με την Αγγλία. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα σαν κέντρο, διότι τα διπλώματά μας φέρουν το χαρακτηριστικό σήμα του Ofqual της Αγγλίας, το οποίο είναι το κατεξοχήν εντεταλμένο σώμα, αλλά με έναν συμπληρωμένο επιπρόσθετο ρόλο, της αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

EuropeanQualificationFramework (EQF)

Δεν ανησυχούμε, γιατί, παράλληλα τα διπλώματά μας ανήκουν και πιστοποιούνται από ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης το λεγόμενο European Qualification Framework (EQF). Συγκεκριμένα το πρώτο δίπλωμα, το οποίο η αγγλική κυβέρνηση το κατατάσσει στο Επίπεδο 3 το EQF το κατατάσσει στο 4ο Επίπεδο. Άρα οποιοσδήποτε απόφοιτός μας προσκομίζοντας το δίπλωμά του μπορεί να πάει στην Αγγλία ή κάπου αλλού στην Ευρώπη για να εργοδοτηθεί, είτε για να συνεχίσει ακαδημαϊκές σπουδές.

Σχέσεις με κυβερνητικά σώματα και Υπουργείο Παιδείας

Όσον αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Στις 11 Ιουλίου,θα έχουμε τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων στο κέντρο μας στη Λευκωσία και τις  απονομές διπλωμάτων, που  θα έχουν  τεθεί την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Κενεβέζου. Προσπαθούμε να τους έχουμε κοντά μας, θέλουμε να τους δείξουμε τι κάνουμε για να πειστούν και να καταλάβουν ποιοι είμαστε, ώστε να είναι πιο εύκολο και για μας να προωθήσουμε τα αιτήματά μας. Όμως εγώ ευελπιστώ ότι είναι υπόχρεα η Κυπριακή Κυβέρνηση να αναγνωρίσει το δίπλωμά μας, γιατί με βάση ευρωπαϊκές συμβάσεις θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2013 να εφαρμόσουν το EQF.

Παράλληλα έχουμε άμεση συνεργασία με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Εκπαιδεύουμε και μετεκπαιδεύουμε όλους τους υφιστάμενους επιθεωρητές MOT. Δηλαδή, τα κέντρα τα οποία ασκούν τον τεχνικό έλεγχο για την καταλληλότητα χρήσης των οχημάτων. Εκπαιδεύουμε λειτουργούς του Τμήματος οδικών Μεταφορών και τους εκπαιδευτές για απόκτηση άδειας οδηγού. Η σχολή συνεργάστηκε επίσης πιο στενά πριν δύο χρόνια περίπου, τόσο με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, όσο και με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στην συγγραφή των προτύπων για όλα τα επαγγέλματα τα οποία έχουν σχέση με το αυτοκίνητο. Άρα συνεχόμενα έχουμε εμπλοκή με τον κυβερνητικό τομέα και προσπαθούμε να προσφέρουμε.

Αποδοχή και εμπιστοσύνη από την ίδια την αγορά

Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι η αγορά αναγνωρίζει το δίπλωμά μας. Όλες οι αντιπροσωπείες, όλα τα μεγάλα συνεργεία, όλα έρχονται σε μας. Είτε για εκπαίδευση είτε για να τους δώσουμε προσωπικό, είτε για να εργοδοτήσουν κόσμο. Άρα όταν η αγορά μας δέχεται και μας εμπιστεύεται αυτό για την ώρα είναι αρκετό για μας.

Σε ποια άτομα απευθύνεται

ΕΡ: Σε ποια άτομα απευθύνεται η σχολή σας; Μπορεί να πει κάποιος ότι σας προτιμούν οι απόφοιτοι της Τεχνικής;

ΑΠ: Τα πράγματα σήμερα δείχνουν ότι ένα ευρύ φάσμα προτιμά τη σχολή. Τα παιδιά τα οποία προτιμούν τη σχολή προέρχονται και από την Τεχνική Σχολή όμως προέρχεται εξίσου το ίδιο ποσοστό από τα λύκεια. Έχουμε άτομα τα οποία έρχονται από δεύτερο ή τρίτο χρόνο σε πανεπιστήμια, οι οποίοι δοκίμασαν την τύχη τους εκεί θα έλεγα, διότι τα πανεπιστήμια προσφέρουν ακαδημαϊκά μόνο προσόντα και τελικά καταλαβαίνουν ότι σπατάλησαν ένα ή δύο χρόνια χωρίς να είναι κοντά σε αυτοκίνητο.

Επίσης έχουμε άτομα, τα οποία έκαναν κάποιες λανθασμένες επιλογές είτε σε κολλέγια σε άλλες χώρες ή σε άλλους κλάδους. Έχουμε άτομα από το ΤΕΠΑΚ τα οποία κάνουν παράλληλες σπουδές στη Μηχανολογία Αυτοκινήτου για να έχουν δύο προσόντα. Αλλά έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι τελείωσαν απλώς το λύκειο. Στα άτομα αυτά συμπεριλαμβάνονται και κοπέλες, από τις οποίες μια απόφοιτός μας στη Λευκωσία ήταν αριστούχα, ήρθε πρώτη και η οποία εργοδοτήθηκε αμέσως σε εταιρεία στη θέση Reception Engineer.

Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι η σχολή προσφέρει και συγκεκριμένα στοχευμένα μαθήματα σε υφιστάμενους μηχανικούς. Δηλαδή, κάποιοι μηχανικοί,οι οποίοι δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να σπουδάσουν βλέπουν την ευκαιρία να εκσυγχρονιστούν ή να αδειοδοτηθούν με βάση ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τότε παρακολουθούν μαθήματα στοχευμένα πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Όπως για παράδειγμα στην «υβριδική τεχνολογία». Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν σήμερα ευρέως στην αγορά. Άρα κάποιος πρέπει να έχει μια ειδική εξειδίκευση, διότι είναι αυτοκίνητα που εμπερικλείουν φοβερούς κινδύνους για τον τεχνικό. Εάν ο τεχνικός δεν ξέρει πώς να τα χρησιμοποιεί, ισοδυναμεί με κάποιον, ο οποίος ανοίγει την πρίζα και βάζει μέσα το δάχτυλό του. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απονέμονται διπλώματα, αλλά πιστοποιητικά παρακολούθησης πιστοποιημένα από το IMI.

Απώλεια πλεονεκτήματος επιχορήγησης

ΕΡ: Πως έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τον κλάδο της τεχνολογίας αυτοκινήτου; Βλέπετε να έχει υπάρξει αύξηση ή μείωση των ατόμων που θέλουν να ειδικευτούν στον τομέα αυτό;

ΑΠ: Εδώ πρέπει να πούμε ότι χάσαμε ένα βασικό πλεονέκτημα το οποίο είχαμε. Τα βασικό πλεονέκτημα ήταν ότι όλα τα πιστοποιημένα μαθήματα επιχορηγούνταν με 80% από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο με βάση τα γνωστά γεγονότα, έχουμε χάσει την επιχορήγηση. Επιχορηγείται ένας ελάχιστος αριθμός μαθημάτων. Για παράδειγμα, επί συνόλου 60-65 διαφορετικών προγραμμάτων τα οποία κάναμε ανά εξάμηνο, τώρα μας επιδοτούν γύρω στα 10-12, τα οποία θα πρέπει να τα διανέμουμε στις τρεις επαρχίες. Άρα αρκετός κόσμος επηρεάστηκε. Ποιος ήταν αυτός ο κόσμος όμως; Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνταν την επιδότηση. Για να επιδοτηθεί κάποιος έπρεπε να εργάζεται και να του καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις. Άρα επηρεάστηκε ο κόσμος ο οποίος είναι ήδη στα συνεργεία, υφιστάμενοι τεχνίτες, μηχανικοί, από τους οποίους τώρα όμως δεν έχουμε τόση πολλή ζήτηση. Άρα σε αυτό το σημείο έχουμε επηρεαστεί κάπως.

Αυξανόμενη ζήτηση από νεαρά άτομα

Ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί να επηρεάστηκε κατά βάση, αλλά λόγω της ζήτησης που υπάρχει φαίνεται να υπάρχει μια αυξητική τάση. Μια οικογένεια που έχει ένα παιδί και θέλει να το στείλει να σπουδάσει, με βάση τα οικονομικά δεδομένα τώρα, ίσως να μην μπορεί να το κάνει. Άρα η σχολή προσφέρει κατά κάποιον τρόπο ένα «εφικτό καταφύγιο» που μπορεί να πραγματοποιήσει το παιδί τους τις σπουδές του.

Αντιλαμβανόμαστε ότι συναντούν δυσκολίες στο να εκπληρώσουν, ας πούμε τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αλλά από την άλλη βρίσκουν τον τρόπο να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Υπάρχει ένα ποσοστό, γύρω στο 10%, το οποίο δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της σχολής μερικές φορές βοηθά, όσο μπορεί, μέσα στα μέτρα των δυνατοτήτων μας. Η σχολή δίνει κάποιες υποτροφίες, αλλά για την ώρα δίνει στον αριστούχο απόφοιτο Τεχνικής Σχολής στον κλάδο της Μηχανικής Αυτοκινήτων. Όμως αυτό σίγουρα δεν είναι αρκετό. Σε κάποιους οι οποίοι έχουν οικογενειακά προβλήματα ή είναι πολύτεκνοι, η σχολή βλέπει με κατανόηση και μπορεί να διαμορφώσει τα δίδακτρα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Κόστος σπουδών

ΕΡ: Ποιο είναι το κόστος των σπουδών σε ένα φοιτητή; Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε μείωση διδάκτρων;

ΑΠ: Δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα σε μειώσεις, αλλά τα δίδακτρα καθορίζονται γύρω στις €4000 το χρόνο συν ΦΠΑ. Δεν έχουμε απαίτηση να πληρωθούν αμέσως, αλλά μπορούν να πληρώνονται ανά μήνα. Το Συμβούλιο εξετάζει το θέμα της μείωσης των διδάκτρων, αλλά για την ώρα περιμένουμε να ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση για να αποφασίσουμε εάν θα υπάρξει μείωση ή όχι. Για την ώρα τα δίδακτρα έχουν καθοριστεί στις €4000 το χρόνο ή €400 το μήνα (10 διδακτικοί μήνες).

Επαγγελματική αποκατάσταση

ΕΡ: Με βάση τα στοιχεία που έχετε οι απόφοιτοι σας αποκαθίσταται επαγγελματικά; Συνεργάζεστε με κάποιες εταιρίες ώστε να τους τροφοδοτείτε καταρτισμένο προσωπικό;

ΑΠ: Είναι γνωστό ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όλα τα μεγάλα συνεργεία σε όλες τις επαρχίες και πολύ καλές σχέσεις με τις αντιπροσωπείες, δηλαδή τους κατά τόπους αντιπροσώπους, οι οποίοι πωλούν και έχουν το service των διαφόρων εταιρειών. Παράλληλα, πρέπει να τονίσω ότι ένα μέρος των καθηγητών οι οποίοι διδάσκουν στη σχολή μας είναι οι Service Managers των εταιρειών αυτών. Άρα οι Service Managers μεγάλων εταιρειών, είναι καθηγητές που διδάσκουν εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι και οι ίδιοι επιλέγουν και εργοδοτούν άτομα απόφοιτούς μας. Όμως και εταιρείες οι οποίες δεν έχουν άμεση εμπλοκή με τη διδασκαλία στη σχολή μας έρχονται κοντά μας και μας ζητούν άτομα για εργοδότηση εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες.

Ειδοποιός διαφορά με άλλους φορείς εκπαίδευσης

Αυτό που κάνει τη διαφορά μας μεταξύ άλλων φορέων εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή στην Κύπρο, είναι στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε την πρακτική εκπαίδευση. Διότι, τηνθεωρητική κατάρτιση μπορεί να τη δώσει κάποιος στον πίνακα. Όμως με βάση τους κανονισμούς του IMI, για να διδάξει κάποιος στο ATC θα πρέπει να είναι σε άμεση εμπλοκή με την καθημερινή επιδιόρθωση και συντήρηση οχημάτων. Άρα εκείνοι οι άνθρωποι που διδάσκουν στη σχολή γνωρίζουν την πρακτική πλευρά και γνωρίζουν το τι συμβαίνει και τι γίνεται σήμερα. Άρα οι απόφοιτοί μας βγαίνοντας έξω θα μπουν σε ένα οικείο περιβάλλον και δεν θα χρειαστούν χρόνια προσαρμογής.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά όπλα της σχολής. Στα εργαστήριά μας χρησιμοποιούμε νέες μεθόδους, νέα λογισμικά, νέα μηχανήματα, όλες τις τεχνικές που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα οι καθηγητές μας και επίσης χρησιμοποιούμε μηχανές στατικές, αυτοκίνητα που δεν εργάζονται για να αποσυναρμολογούνται, αλλά και αυτοκίνητα που βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Επίσης φέρνουμε αυτοκίνητα από τα συνεργεία των καθηγητών ή των συνεργατών μας, τα οποία έχουν προβλήματα. Οπότε τροφοδοτούνται τα εργαστήριά μας συνεχόμενα με ζωντανό υλικό. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση την οποία προσφέρει το A.T.C., είναι εκατό τοις εκατό εναρμονισμένη με την νέα τεχνολογία και την πραγματικότητα στο συνεργείο.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


80