Μαίρη Κουτσελίνη: Όλοι οι κλάδοι σπουδών αξιολογήθηκαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προνοεί η νομοθεσία


«Το πεδίο πρέπει να αλλάξει και να αναβαθμιστεί με τρόπο που οι τίτλοι που αποδίδονται να αντιστοιχούν σε ποιοτικά προγράμματα και ανάλογη απόκτηση προσόντων από τους φοιτούντες».

Αυτό τονίζει σε συνέντευξή της στο Paideia-News η πρόεδρος του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Καθηγήτρια Μαιρη Κουτσελίνη. Η κ. Κουτσελίνη διαμηνύει επίσης ότι «καμιά σπουδή δεν θα αναγκάσει τον Φορέα να κάνει βεβιασμένες κινήσεις και αξιολογήσεις εις βάρος της ποιότητας και των επιτροπών και των προγραμμάτων».

Το πεδίο πρέπει να αλλάξει

ΕΡ: Είναι δεδομένο ότι ο αριθμός των κλάδων σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έτυχαν αξιολόγησης-πιστοποίησης από τον Φορέα είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με τον αριθμό των αιτήσεων. Πώς αντιμετωπίζετε την άποψη αρκετών ενδιαφερομένων, ότι δηλαδή έχετε εξαντλήσει κάθε αυστηρότητα στην εξέταση των αιτήσεων;

ΑΠ: Τα κριτήρια είναι διαφανή, αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Φορέα και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα για τη διασφάλιση της ποιότητας. Οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν από έμπειρες Εξωτερικές Επιτροπές Αξιολόγησης και έθεσαν όρια ποιότητας τα οποία η Ανώτερη Εκπαίδευση είχε μεγάλη ανάγκη. Το πεδίο πρέπει να αλλάξει και να αναβαθμιστεί με τρόπο που οι τίτλοι που αποδίδονται να αντιστοιχούν σε ποιοτικά προγράμματα και ανάλογη απόκτηση προσόντων από τους φοιτούντες. Σε αυτό ακριβώς αποβλέπουν τα κριτήρια και οι αξιολογήσεις.

ΕΡ: Μια άλλη άποψη λέγει ότι υπήρχε άγνοια εκ μέρους των αρμοδίων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο πώς θα συμπληρώσουν τις αιτήσεις, με αποτέλεσμα να ζητούνται εκ των υστέρων συμπληρωματικά στοιχεία και να καθυστερεί η διαδικασία.

ΑΠ: Ο Φορέας δεν ζήτησε νέα στοιχεία ούτε υπάρχει τέτοια διαδικασία προεξέτασης των αιτήσεων από τον Φορέα. Όμως, οι Επιτροπές Αξιολόγησης μπορούν-κατά την κρίση τους- να ζητήσουν όσα στοιχεία χρειάζονται, κατά τη διάρκεια της επί τόπου επίσκεψης στα ιδρύματα, ούτως ώστε να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για όλες τις πτυχές του προγράμματος που αξιολογείται.

ΕΡ: Τι έγινε στην ενημέρωση των κολλεγίων και σε ποια συμπεράσματα καταλήξατε στο τέλος; 

ΑΠ: Οι εκπρόσωποι των κολεγίων διατύπωσαν απορίες και υπέβαλαν ερωτήσεις τις οποίες το Συμβούλιο εξέτασε και θα ολοκληρώσει στη συνεδρίαση Ιανουαρίου, επειδή άπτονται θεμάτων πολιτικής. 

Μπορούν να λειτουργήσουν το Εαρινό Εξάμηνο

ΕΡ: Σε κάποιες περιπτώσεις εκπαιδευτικά ιδρύματα είχαν κάνει προεγγραφές φοιτητών σε κλάδους που υπολόγιζαν ότι θα αξιολογούνταν και στο τέλος δεν αξιολογήθηκαν οι κλάδοι και έχασαν τους φοιτητές.

ΑΠ: Οι κλάδοι όλοι αξιολογήθηκαν, πολύ πιο γρήγορα από ό, τι προνοεί η σχετική νομοθεσία. Αν δεν λειτούργησαν το Χειμερινό εξάμηνο, μπορούν να λειτουργήσουν το Εαρινό. Καμιά σπουδή δεν θα αναγκάσει τον Φορέα να κάνει βεβιασμένες κινήσεις και αξιολογήσεις  εις βάρος της ποιότητας και των επιτροπών και των προγραμμάτων. Εξάλλου η όλη κατάσταση έδειξε ότι πολλά από τα προγράμματα αυτά δεν κρίθηκαν κατάλληλα για πιστοποίηση.  

ΕΡ: Από τη λειτουργία του φορέα δικαιολογείται κάποιος να υποστηρίξει ότι στο παρελθόν υπήρχε μια ελαστικότητα στην αξιολόγηση κλάδων σπουδών;

ΑΠ: Δεν θεωρώ φρόνιμο να μιλήσω για προηγούμενα σώματα και προγράμματα που ήδη λειτουργούν ούτε εξετάσαμε τέτοιο ενδεχόμενο. Σημασία έχει τι θα γίνεται από εδώ και πέρα και θεωρούμε ότι σε αυτό τα ιδρύματα θα είναι συνεργάτες μας, μια και η αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης ωφελεί και τους φοιτητές και τα ιδρύματα και τον τόπο. 

ΕΡ: Που βρίσκεται η διαδικασία της αξιολόγησης των ΜΙΕΕΚ;   

ΑΠ: Τα ΜΙΕΕΚ έχουν παραπεμφθεί σε δεύτερη αξιολόγηση.

Μπορεί να οδηγήσει και στην άρση της πιστοποίησης

 ΕΡ: Εκτός από την εξέταση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων έχετε και καθήκοντα επιθεώρησης των ιδρυμάτων που λειτουργούν με αξιολογημένους κλάδους από το Υπουργείο Παιδείας. Ποιες εξουσίες έχει ο Φορέας σε αυτή την περίπτωση και τι πρέπει να γνωρίζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα;

ΑΠ: Ο Φορέας, με βάση τη Νομοθεσία, μπορεί να επισκέπτεται τα ιδρύματα για διαπίστωση της τήρησης των κριτηρίων βάσει των οποίων έγινε η πιστοποίηση. Ανάλογο ρόλο έχει και η ΔΑΑΕ, η οποία κοινοποιεί τις παρατηρήσεις της στον Φορέα. Με βάση τη νομοθεσία η μη τήρηση των κριτηρίων που οδήγησαν στην πιστοποίηση μπορεί να οδηγήσει και στην άρση της πιστοποίησης. Γι΄ αυτό θεωρείται ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας κάθε ιδρύματος οφείλει να ελέγχει την τήρηση των κριτηρίων και να ωθεί σε συνεχή αναβάθμιση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


147