Μαθητές Γυμνασίου μπορούν να επισκεφθούν την Έκθεση Ιστορικής Φωτογραφίας Συνεργατισμού


Η Έκθεση αποτελείται από 23 θεματικές ενότητες και περιλαμβάνει συνολικά περί τις 200 φωτογραφίες τις οποίες προσέφεραν ευγενώς διάφοροι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει επίσης σύντομο επεξηγηματικό σημείωμα. Σε όσα Γυμνάσια αποφασίσουν να επισκεφθούν την Έκθεση, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα θα καλύψει το κόστος της μετάβασής τους από το σχολείο στο χώρο της Έκθεσης και από το χώρο της Έκθεσης πίσω στο σχολείο. Επίσης λειτουργοί της Τράπεζας με άρτια γνώση του αντικειμένου θα παρουσιάζουν τα εκθέματα στους μαθητές οι οποίοι θα τυγχάνουν, όπως και οι συνοδοί τους, της ενδεδειγμένης φιλοξενίας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποίηση επίσκεψης στην έκθεση (π.χ. ωράριο επισκέψεων, διευθέτηση μετάβασης στην Πύλη Αμμοχώστου…), οι διευθυντές Μέσης μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο του Γενικού Διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στο τηλέφωνο 22743101 ή με το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στο τηλέφωνο 22669595.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


42