Με απόφαση του Υπουργικού, σε νέα βάση η Ιδιωτική Εκπαίδευση στην Κύπρο


Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη νέα νομοθεσία που αφορά την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Σχολών, καθώς οι πρόνοιες των «Περί Ιδιωτικών Σχολών και Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 έως 2012» έχρηζαν εκσυγχρονισμού και αναθεώρησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προέβη στην πλήρη αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε αυτή κατ’ αρχήν να διαχωριστεί και αφετέρου να εκσυγχρονιστεί με την ετοιμασία δύο διαφορετικών νομοσχεδίων, εκ των οποίων το ένα καλύπτει την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Σχολείων (Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης και Θερινών).Η υφιστάμενη νομοθεσία, σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κρίθηκε ως πεπαλαιωμένη και αναχρονιστική, ενώ συγκεκριμένες πρόνοιές της ήταν πρακτικά μη εφαρμόσιμες, τόσο λόγω της έλλειψης κανονισμών που θα διευκόλυναν και θα διευκρίνιζαν τις πρόνοιες πολλών άρθρων αλλά και λόγω των ασαφειών που παρατηρούνταν γενικότερα.

Συγκεκριμένα, με το νέο «Νόμο που ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Σχολείων και άλλα συναφή θέματα», διασφαλίζεται η διαφάνεια, η έγκαιρη ενημέρωση, η διαβούλευση και ο σεβασμός προς τα δικαιώματα των μαθητών των Ιδιωτικών Σχολείων.  Πιο αναλυτικά, ο νέος Νόμος:

  • Διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που διασφαλίζει ορθότερες, διάφανες και δικαιότερες διαδικασίες για την ίδρυση και συνολική λειτουργία των Ιδιωτικών Σχολείων, όλων των βαθμίδων.
  • Παρέχει ισότιμη αντιμετώπιση στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού τόσο των μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες, όσο και των ίδιων των μονάδων.
  • Δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να ασκεί ορθότερο και πιο ενδελεχή έλεγχο και εποπτεία των Ιδιωτικών Σχολών.
  • Ενημερώνει πληρέστερα και αντικειμενικότερα οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου.

Μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, το Νομοσχέδιο παραπέμπεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


118