Με τέσσερις κλάδους λειτουργεί φέτος η Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού


Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται είναι ισοδύναμα με τα προγράμματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της πρωινής κανονικής φοίτησης. Το αναλυτικό πρόγραμμα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα είναι κοινό με το αναλυτικό πρόγραμμα του αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της πρωινής κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένο όμως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες ενηλίκων μαθητών που παρακολουθούν τα βραδινά μαθήματα.

Η φοίτηση είναι δωρεάν και οδηγεί σε απόκτηση Απολυτηρίου, το οποίο είναι ισάξιο και ισότιμο με αυτό που απονέμουν οι Τεχνικές Σχολές. Η κανονική φοίτηση στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή είναι τετραετής. Οι απόφοιτοι της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής έχουν δικαίωμα να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις και να διεκδικήσουν θέση σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις θέσεις που παραχωρούνται στους απόφοιτους των Τεχνικών Σχολών.

Για το σχολικό έτος 2011 - 2012 έχουν λειτουργήσει με επιτυχία οι κλάδοι Μηχανολογίας/Μηχανικής Αυτοκινήτων και Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών. Για το σχολικό έτος 2012 – 2013 θα λειτουργήσουν οι πιο κάτω κλάδοι, εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερόμενων μαθητών για κάθε κλάδο:

  • Μηχανολογίας
  • Ηλεκτρολογίας
  • Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής
  • Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών

Η Σχολή έχει ως έδρα την Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, αλλά προσφέρονται μαθήματα ανάλογα με την ειδικότητα και στη Β’ και Γ’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού.

        Οι εγγραφές άρχισαν και συνεχίζονται. Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή μπορούν να αποταθούν στην Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού στο τηλέφωνο 25871402.

 

Η ίδρυση και η λειτουργία της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής Λεμεσού συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


160