Μεγάλη επιτυχία για το Εργαστήριο Στατιστικής Μηχανικής Μάθησης του ΤΕΠΑΚ


Το Εργαστήριο Στατιστικής Μηχανικής Μάθησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εγκαινίασε τον Μάρτιο μια ακόμα στρατηγική συνεργασία με ένα παγκοσμίου εμβελείας ηγέτη στον ακαδημαϊκό χώρο, ειδικότερα την υπολογιστική όραση δια μέσου ιεραρχικών στατιστικών μοντέλων. 

Ειδικότερα, το Εργαστήριο Στατιστικής Μηχανικής Μάθησης, με Επιστημονικό Διευθυντή και Συντονιστή τον Επίκουρο Καθηγητή Σωτήρη Χατζή, εξεσφάλισε γενναιόδωρη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου που φέρνει μαζί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το πολυβραβευμένο Center for Computational Biomedicine Imaging and Modeling του Πανεπιστημίου Rutgers University, ΗΠΑ (https://www.cbim.rutgers.edu). Επιστημονικός Υπεύθυνος από την πλευρά του Rutgers University ειναι ο παγκοσμίου βεληνεκούς καταξίωσης Prof. Demetri Metaxas. 

Το ερευνητικό αυτό έργο με τον τίτλο “DeepSignNet: Video processing for Sign Language Recognition using Deep Bayesian Recurrent Neural Networks” (https://deepsignnet.cut.ac.cy) αποσκοπεί στην ανάπτυξη πρωτοπόρου πρωτογενούς ερεύνης στον χώρο της Στατιστικής Μηχανικής Μάθησης, με στόχο την πιο αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος της Κατανόησης Νοηματικής Γλώσσας και της Αυτόματης Μεταγραφής της σε κείμενο. Το πρόβλημα αυτό, παρότι μελετάται για μια εικοσαετία από το Center for Computational Biomedicine Imaging and Modeling και άλλους ηγέτες του χώρου, παραμένει άλυτο καθώς τα τετριμμένα υποδείγματα Μηχανικής Μάθησης δεν μπορούν να διαχειριστούν επαρκώς την ενδογενή τυχαιότητα των παρατηρήσεων, την πολυπλοκλότητα της δομής και των εξαρτήσεων στα δεδομένα, αλλά και την σχετική αντιπροσωπευτικότητα των παραδειγμάτων εκπαίδευσης. Σε αυτό το σημείο είναι που το Εργαστήριο Στατιστικής Μηχανικής Μάθησης, ως ένας από τους λίγους πανευρωπαϊκά ειδικούς στον Πιθανοτικό Προγραμματισμό και τον Προσεγγιστικό Συμπερασμό, θα προσφέρει κρίσιμη τεχνογνωσία για την αποδοτικότερη επίλυση του προβλήματος. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter21