Μεγάλο βήμα για τα πανεπιστήμια η ψήφιση των τεχνοβλαστών!


 ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ*

Ψηφίστηκε επιτέλους από τη Βουλή η νομοθεσία που επιτρέπει στα πανεπιστήμια να μπορούν να ιδρύουν, να συστήνουν και να συμμετέχουν σε οργανισμούς, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή άλλες οντότητες, προκειμένου να μπορούν να διεξάγουν δραστηριότητες σε τομείς που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των περιουσιακών τους στοιχείων, των ερευνητικών, ακαδημαϊκών και τεχνικών γνώσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας τους, καθώς επίσης θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή ιδιότητα των μελών τους, σε δραστηριότητες για την ενθάρρυνση, δημιουργικότητα και ανάπτυξη της συνεργασίας τους με επιχειρήσεις.

Εισέρχονται έτσι τα κυπριακά πανεπιστήμια μας σε μια νέα εποχή, αφού με τη σημερινή ψήφιση του νόμου θα μπορούν να ιδρύουν εταιρείες με σκοπό την οικονομική αξιοποίηση των πνευματικών τους ανακαλύψεων. Οι εταιρείες θα μπορούν να συστήνονται με ιδιώτη επενδυτή με ποσοστό 51%, ενώ το μερίδιο του πανεπιστημίου θα ανέρχεται στο 24% και άλλο 24% θα μπορεί να έχει συμμετοχή ο πανεπιστημιακός ερευνητής.

Με τη νομοθεσία αυτή έχουν τη δυνατότητα τέσσερεις και πλέον περίπου χιλιάδες ερευνητές των πανεπιστημίων να εμπορευτούν τις δικές τους ανακαλύψεις. Παράλληλα τα πανεπιστήμια μας θα αναπτυχθούν σε ερευνητικά κέντρα με πολλαπλά οφέλη για τα ίδια και την οικονομία του κράτους. Η νέα αυτή ρύθμιση αποτελεί σταθμό στην ιστορία των κυπριακών πανεπιστημίων. Η ευκαιρία που προσφέρεται θα ευνοήσει κυρίως νέους ερευνητές.

Στο χέρι των πανεπιστήμιων είναι λοιπόν να αξιοποιήσουν τις νέες τους ευκαιρίες.

*Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter70