Μεγάλος αριθμός των δικαιούχων της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, δεν έχει υποβάλει ακόμη αίτηση


 Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας έχει παρατηρήσει ότι μεγάλος αριθμός των εν δυνάμει δικαιούχων της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, δεν έχει υποβάλει αίτηση για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας καλεί τις οικογένειες φοιτητών οι οποίες δεν έχουν αποταθεί για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος

2017-2018, όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.

 Τονίζεται ότι η 31η Μαρτίου 2018, έχει καθοριστεί αυστηρά ως η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παροχή της κρατικής φοιτητικής μέριμνας και οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται.

 Τα έντυπα αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέριμνα (φοιτητική χορηγία και φοιτητικό πακέτο) μπορούν να εξασφαλιστούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού www.moec.gov.cy, από τα γραφεία της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας (Τεύκρου 6, Λευκωσία), τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) καθώς και τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ) που στεγάζονται στα Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


121