Μερική αυτονομία σχολικών μονάδων ζήτησαν από τον Κενεβέζο οι Διευθυντές Μέσης


Σε συνάντηση που είχε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΕΔΜΕΚ) με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκο Κενεβέζο, την περασμένη Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013, παρουσία και της ΟΕΛΜΕΚ, παρουσίασε τα αιτήματά του, με πάγιο αίτημα τη μερική αυτονομία των σχολικών μονάδων (διοικητική και οικονομική).

Κύρια έμφαση δόθηκε επίσης στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα σχολεία και στους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης της σχολικής μονάδας  και της μαθητικής πρόνοιας.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αιτήματα που κατατέθηκαν στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού από το ΣΕΔΜΕΚ:

 1. 1.       ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΠ
 • Ταμείο Διευθυντή – άρση των περιορισμών ως προς τον τρόπο διάθεσης του ποσού. Να επαφίεται στη κρίση του Διευθυντή ή ειδικής επιτροπής της σχολικής μονάδας.
 • Αύξηση του ποσού ανά μαθητή
 • Την αποκλειστική ευθύνη και την απόφαση παραχώρησης των χώρων και των εγκαταστάσεων του σχολείου να την έχει ο Διευθυντής ο οποίος έχει και την ευθύνη σύμφωνα με την νομοθεσία και όχι η σχολική εφορεία.
 • Τοποθέτηση ή ανάθεση καθηκόντων φροντιστή σε κάθε σχολική μονάδα για επίσπευση των εργασιών καθημερινής συντήρησης του σχολικού χώρου.
 • Θέμα αποτελεσματικής φρούρησης και προστασίας της σχολικής περιουσίας κατά τις ώρες μη λειτουργίας του σχολείου.
 • Ο ρόλος των Σ.Γ θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση της μαθητικής πρόνοιας, της οικονομικής βοήθειας για τη βελτίωση και ευπρεπισμού του σχολικού περιβάλλοντος και όχι  σε παρεμβάσεις σε θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Ο Διευθυντής να καλείται  στις συνεδριάσεις της σχολικής εφορείας όταν συζητούνται θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη δική του σχολική μονάδα.
 • Η  γνώμη του Διευθυντή σε θέματα αξιολόγησης του προσωπικού θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και να καλείται στο Κλιμάκιο όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ του οικείου επιθεωρητή και του Διευθυντή.
 • Άμεση ενημέρωση του Διευθυντή για ανώνυμες επιστολές προς το ΥΠΠ που αφορούν  τον ίδιο ή μέλη του προσωπικού του.
 1. 2.       ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 • Ο Διευθυντής του σχολείου πρέπει να έχει λόγο και άποψη για το προσωπικό με το οποίο θα στελεχωθεί το σχολείο του. Η στελέχωση θα πρέπει να γίνεται κυρίως με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη λειτουργία του σχολείου και όχι μόνο με αποκλειστικό γνώμονα τις μονάδες και τα χρόνια υπηρεσίας των καθηγητών.
 1. 3.       ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΡΙΣΗ
 • Τρόποι  οικονομικής ενίσχυσης της σχολικής μονάδας  και της μαθητικής πρόνοιας.
 • Διαχείριση του σχολικού κυλικείου από τη σχολική μονάδα.
 • Μείωση ή κατάργηση των εκδρομών ή άλλων δραστηριοτήτων που έχουν οικονομικό κόστος δυσανάλογο της εκπαιδευτικής τους αξίας. 
 1. 4.       ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ( ΗΛΕΚΤ. ΒΙΒΛΙΑ -  ΗΛΕΚΤΡ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΗΛΕΚΤΡ.  ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΛΠ)
 • Πρέπει επιτέλους να γίνει πλήρης  μηχανογράφησης της διαδικασίας των εγγραφών και της τήρησης των περιουσιακών στοιχείων του σχολείου.
 • Τα διδακτικά βιβλία μπορούν να αντικατασταθούν με ηλεκτρονικές εκδόσεις για εξοικονόμηση λεφτών και ελάφρυνση της σχολικής  βαλίτσας που προκαλεί σκολίωση λόγω του βάρους της, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες μαθητών.
 1. 5.       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (   ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  - ΣΑΦΕΙΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  )
 • Εκσυγχρονισμός των κανονισμών φοίτησης για το Β΄ τετράμηνο
 • Μείωση των εκδηλώσεων για εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου και χρημάτων
 1. 6.       ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
 • Προβλήματα με τις επιταγές που εκδίδονται στο όνομα του σχολείου ή του διευθυντή
 • Αργοπορία στην έκδοση των επιταγών για το ΕΣΠΥ
 • Ο κατώτερος βαθμός στο απολυτήριο μετά από τον συμψηφισμό να είναι το 10 και όχι το 9
 • Έρανοι να περιοριστούν ή να καταργηθούν. Να περιοριστούν για ενίσχυση της σχολικής μαθητικής πρόνοιας
 • Η διαφορά μεταξύ των βαθμών απόλυσης και των βαθμών πρόσβασης πρέπει να επαναξιολογηθεί γιατί δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε κάποιες περιπτώσεις.
 1. 7.       ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
 • Απουσίες καθηγητών σε σεμινάρια ή για προσωπικούς λόγους
 • Τα σεμινάρια να γίνονται σε μη διδακτικό χρόνο ( Ιούνιο, Σεπτέμβριο ή διήμερο εκπαιδευτικού)
 • Σοβαρά προβλήματα με τις απουσίες των καθηγητών  και τη  στελέχωση των Εσπερινών
  Γυμνασίων και Λυκείων  ( πάνω από οκταετία)
 • Έδρα καθηγητών υπαίθρου και δήλωση ψευδών στοιχείων για τον καθορισμό της έδρας.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


135