Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης: Πρόγραμμα MBA για άνεργους πτυχιούχους


   Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) που είναι το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος ΜΒΑ 2016-2017 πλήρους φοίτησης, στην Αγγλική γλώσσα.

Το ΜΙΔ υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 1 έως 13 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.

Στόχος του Προγράμματος ΜΒΑ είναι να προσφέρει στους νέους πτυχιούχους τόσο ακαδημαϊκή μόρφωση σε επίκαιρα θέματα Διεύθυνσης, όσο και την ευκαιρία να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship) σε διάφορες επιχειρήσεις/οργανισμούς/κυβερνητικά τμήματα, καθιστώντας τους έτσι περισσότερο ελκυστικούς προς δυνητικούς εργοδότες.

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρία τρίμηνα και αρχίζει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2017. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα είναι 40. Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανά τρίμηνο.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν την on-line αίτηση συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim .ac.cy το αργότερο μέχρι την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


66