Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση από το ΠΚ


Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Arts) στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση. Ο πιο πάνω τίτλος σπουδών επιτρέπει την εγγραφή στους καταλόγους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και κατά συνέπεια το διορισμό στα δημόσια σχολεία της Κύπρου. Το Πρόγραμμα είναι διετές και η γλώσσα διδασκαλίας η Ελληνική.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 έχουν προκηρυχθεί 30 θέσεις.  Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 29 Μαρτίου 2013.  Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν πτυχιούχοι Ψυχολογίας ή πτυχιούχοι σε οποιανδήποτε από τις Επιστήμες της Αγωγής, ή κάτοχοι πτυχίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διορισμό στην Εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 22892070 ή 22892086, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8 π.μ. – 2 μ.μ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


152