Μεταστεγάζονται στο Υπ. Παιδείας ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και το Σ.ΕΚ.Α.Π


    Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π) και η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) ανακοινώνουν ότι θα μεταστεγαστούν από το κτίριο στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 50, στους χώρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Λόγω της μετακίνησης και μέχρι να γίνουν όλες οι αναγκαίες διευθετήσεις, οι εν λόγω Υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


592