Μεταθέσεις και διορισμοί με σύμβαση Εκπαιδευτικών Προδημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Ο κατάλογος στο πιο κάτω έγγραφο:   

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


75