Μεταθέσεις και διορισμοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης


 Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ισχύ από 9 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο κατάλογος στο πιο κάτω έγγραφο:

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
ygeia news rss

67