Μεταθέσεις και διορισμοί στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου


 Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, ως ακολούθως:

Ο κατάλογος στο πιο κάτω έγγραφο:

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


73