Μετεγγραφές προπτυχιακών φοιτητών στο ΤΕΠΑΚ


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μετεγγραφές από τις 11 μέχρι 29 Μαρτίου 2013, για πολύ περιορισμένο αριθμό θέσεων στα παρακάτω Τμήματα:

1. Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

2. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

4. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

5. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

6. Τμήμα Νοσηλευτικής

Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή πρέπει να είναι ενεργοί φοιτητές σε ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και σε κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί. Το πρόγραμμα σπουδών που αιτείται ο υποψήφιος (στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) πρέπει να είναι συναφές με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθεί στο ίδρυμα προέλευσης. Η συνάφεια δεν αφορά μόνο στον τίτλο του προγράμματος αλλά και στην ύλη των μαθημάτων που αυτό περιλαμβάνει, στη βάση της οποίας θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και θα πιστωθούν ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες  (ΕCTS)

Ο μετεγγραφόμενος φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα εξάμηνο στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης και να έχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον "Λίαν Καλώς" (6, 5/10) στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης. 

 

 

 

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

15