Μέχρι 18 Ιανουαρίου αιτήσεις στο ΜΙΔ για Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση


Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους για το Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση 2016-2017 (βραδινής φοίτησης) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια διευθυντική σταδιοδρομία. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα ειδίκευσης είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε στη Δημόσια Διοίκηση.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 5 ενότητες και αρχίζει στις 9 Φεβρουαρίου 2016. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα κτίρια του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ. Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 και καταβάλλονται σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία (βάσει εισοδηματικών κριτηρίων) με μέγιστο ποσό €3.420.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου που απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν επίσης και άνεργοι πτυχιούχοι που έχουν απολέσει την εργασία τους λόγω των τρεχουσών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.

Για αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Άκη Νικολαΐδη (22806117, [email protected]) ή στη Λειτουργό του ΜΙΔ κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, [email protected])

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


66