Μέχρι 20 Ιουνίου αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΑΠΚ


Μέχρι τις 20 Ιουνίου 2013 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» διανύει φέτος το έκτο έτος της λειτουργίας του και προσφέρει τη δυνατότητα για σπουδές σε πτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου βασίζεται αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέροντας τη δυνατότητα στους φοιτητές του να παρακολουθούν τις σπουδές που θα επιλέξουν απρόσκοπτα και παράλληλα με τις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις τους και, κυρίως, αποφασίζοντας οι ίδιοι για τον ρυθμό απόκτησης του πτυχίου τους.

Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν σε βάθος πτυχές του ελληνικού πολιτισμού, ανεξάρτητα από την ηλικία και το γνωστικό τους υπόβαθρο, με ελάχιστες βασικές προϋποθέσεις την κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι καλοί γνώστες μίας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής και χρήστες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά στο Πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Επιπλέον, και οι δεκαέξι θεματικές του ενότητες θα προσφερθούν και ως ανεξάρτητα και αυτοτελή ετήσια μαθήματα παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους εγγεγραμμένους φοιτητές (αιτήσεις γίνονται μέχρι και τις 10 Ιουλίου).

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε ένα εύρος επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων όσα είναι συναφή με τον χώρο του πολιτισμού (πολιτιστικές υπηρεσίες και οργανισμοί, μουσεία, τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα από το χώρο των τεχνών και του θεάματος κ.ο.κ.), την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις πτυχιακές σπουδές στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» υπάρχουν στο: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/description

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx  μέχρι και τις 20 Ιουνίου  2013.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


51