Μέχρι 20 Ιουνίου οι εγγραφές στο Μεταπτυχιακό Επικοινωνία και Δημοσιογραφία του ΑΠΚ


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) Επικοινωνία και Δημοσιογραφία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου(ΑΠΚΥ) καλεί τους υποψήφιους φοιτητές του να εγγραφούν μέχρι τις 20 Ιουνίου 2013.

Ένα νέο οικοσύστημα ενημέρωσης και επικοινωνίαςδημιουργείται στην κοινωνία. Παράλληλα, ζούμε στην εποχή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (socialmedia) και της συνεργατικής κουλτούρας. Οι νέες τεχνολογίες επιταχύνουν τις αλλαγές σε όλα τα πεδία ανθρώπινης δράσης. Βιώνουμε αυτές τις αλλαγές και με πυξίδα τη γνώση προετοιμαζόμαστε για το αύριο.

Οι φοιτητές του ΜΠΣ «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία» αποκτούν όλες τις δυνατότητες και δεξιότητες για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών της κοινωνίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στο σύγχρονο περιβάλλον, όχι μόνο μέσα από τα μαθήματα, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή τους στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που το Πρόγραμμα αναλαμβάνει.

Και όλα αυτά, μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου ο σπουδαστής να μην επιβαρύνεται με έξοδα μετακίνησης, ενώ έχει πλήρη ελευθερία να ρυθμίζει ο ίδιος από τον χώρο που επιθυμεί τις ώρες και τον τρόπο της μελέτης του.

Οι σπουδές στο ΑΠΚΥ βασίζονται σε σύγχρονα παιδαγωγικά συστήματα που συνεπικουρούνται από την ευρεία χρήση της τεχνολογίας.Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της έρευνας και την ενίσχυση ερευνητικών προγραμμάτων, δημοσιεύοντας καινοτόμα αποτελέσματα με αντίκτυπο στις σχετικές επιστημονικές περιοχές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε στη σελίδαhttp://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/epdim/description

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μέσω των social media με το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές μας για να ρωτήσετε τη δική τους εμπειρία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


162