Μέχρι 21 Ιουνίου αιτήσεις για μετακινήσεις και τοποθετήσεις δασκάλων και νηπιαγωγών


Με εγκύκλιό του ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Ελπιδοφόρος Νεοκλέους πληροφορεί ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μετακίνηση/τοποθέτηση θα γίνεται πλέον μόνο μέσα από το Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ) για όλες τις επαρχίες. Επίσης παρακαλεί τους διευθυντές να υπενθυμίσουν στα μέλη του προσωπικού του σχολείου τους να δημιουργήσουν και να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους στο ΣΕΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο αρ. φακ. 5.24.08.3/3, ημερ. 30.04.2014. (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο dde4173a). Η πρόσβαση στο ΣΕΠ γίνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, http://www.moec.gov.cy/dde/ με την επιλογή του εικονιδίου «Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού» ή απευθείας από τον σύνδεσμο https://sep.dias.ac.cy/.

Υποβολή αίτησης για μετακίνηση/τοποθέτηση για τη σχολική χρονιά 2016-2017 θα πρέπει να γίνει από εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

(α) Μετατίθενται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας σε κοινότητες ή δήμους με δύο ή περισσότερα σχολεία.

(β) Επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο στην κοινότητα ή δήμο με δύο ή περισσότερα σχολεία.

(γ) Έχουν συμπληρώσει έξι χρόνια στο ίδιο σχολείο, σε κοινότητα ή δήμο με δύο ή περισσότερα σχολεία.

Το Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού θα δέχεται αιτήσεις μετά τις πρώτες μεταθέσεις και μετά από κάθε σειρά μεταθέσεων της ΕΕΥ με βάση τα πιο κάτω, που αναφέρονται στη συμφωνία που έχει γίνει με την ΠΟΕΔ. Με τη λήξη της περιόδου που ορίζεται, το ΣΕΠ θα "κλειδώνει" και δεν θα δέχεται οποιαδήποτε άλλη αίτηση:

1. Οι εκπαιδευτικοί που έτυχαν ή θα τύχουν μετάθεσης από την ΕΕΥ πριν από τις 16 Ιουνίου 2016 ή συμπληρώνουν με το τέλος της σχολικής χρονιάς 2015-2016 έξιχρόνια στο ίδιο σχολείο, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται να ζητήσουν μετακίνηση, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τις 21 Ιουνίου 2016.

  1. Για μεταθέσεις/διορισμούς που θα ανακοινωθούν από την ΕΕΥ από τις 16 Ιουνίου 2016 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2016, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημέρα της δημοσίευσής τους.
  2. Για μεταθέσεις/διορισμούς που θα ανακοινωθούν από την ΕΕΥ από την 1η Αυγούστου 2016 μέχρι τις 15 Αυγούστου 2016 υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός τριών εργάσιμων ημερών.
  3. Για μεταθέσεις/διορισμούς που θα ανακοινωθούν μετά τις 15 Αυγούστου 2016, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Η μη υποβολή από τον/την εκπαιδευτικό αίτησης μετακίνησης ή τοποθέτησης μέσω του ΣΕΠ ερμηνεύεται και ισοδυναμεί με τη μη ύπαρξη συγκεκριμένων προτιμήσεων και θα μετακινείται / τοποθετείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη του προσωπικού του σχολείου σας, ώστε να ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες με στόχο την τήρηση των διαδικασιών και την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων. Για τους εκπαιδευτικούς Λειτουργούς Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος.

Σε περίπτωση που παρατηρείτε κάποιο πρόβλημα κατά τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα ή κατά τη χρήση του συστήματος, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο λειτουργό κ. Ανδρέα Σάββα [email protected], τηλ. 22-800877.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


92