Μέχρι σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα ΜΒΑ του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης


Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) υπενθυμίζει τους νέους πτυχιούχους ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΜΙΔ είναι η Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015. Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy. Η γραπτή εξέταση για εισδοχή στο Πρόγραμμα θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015.

Το ΜΙΔ, που είναι το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να καταστήσει τους νέους πτυχιούχους περισσότερο ελκυστικούς προς δυνητικούς εργοδότες παρέχοντας τους υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή μόρφωση αλλά και μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship) σε διάφορες επιχειρήσεις / οργανισμούς / κυβερνητικά τμήματα.

Το Πρόγραμμα αρχίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2016. Τα δίδακτρα του Προγράμματος ΜΒΑ είναι €3.426 και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανά τρίμηνο. Υπόψη ότι υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης φοιτητικής χορηγίας με βάση εισοδηματικά κριτήρια ύψους μέχρι €2.565.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ, κ. Άκη Νικολαΐδη, τηλ. 22806117 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στη Γραμματεία του ΜΙΔ στα τηλ. 22806131 και 22806128.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


63