ΜΙΔ: Προκήρυξη ελληνόφωνου Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημ. Διοίκηση 2019-20


Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), ανακοινώνει την προκήρυξη του 23ου ελληνόφωνου Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια Διοίκηση 2019-2020 (βραδινής φοίτησης). Το ΜΙΔ είναι δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στόχος του Προγράμματος Μάστερ είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους και εργαζόμενες στον ιδιωτικό, το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα την ευκαιρία να προετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από πέντε ενότητες και αρχίζει το Φεβρουάριο του 2019 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2020. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα κτίρια του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00 μ.μ. μέχρι τις 9:00 μ.μ.

Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 και καταβάλλονται σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία με μέγιστο ποσό €2.565. Το ΜΙΔ ενημερώνει, επίσης, τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης θα προσφέρει τέσσερις υποτροφίες ύψους €900 έκαστη (δίδακτρα πρώτης ενότητας) στους υποψήφιους και υποψήφιες που θα εξασφαλίσουν την ψηλότερη βαθμολογία στην εξέταση εισδοχής του Προγράμματος.

Όσοι και όσες επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Πρόγραμμα Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση, θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους στο ΜΙΔ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019. Για την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Κυπριανό (Άκη) Νικολαιδη (22806117, [email protected]) ή

Στη Λειτουργό του ΜΙΔ κα Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106, [email protected])
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

42