ΜΙΔ: Προκήρυξη Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την προκήρυξη του 20ου Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση 2016-2017 (βραδινής φοίτησης) του Μεσογειακού  Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ).

Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα την ευκαιρία να προετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα.  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα ειδίκευσης είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε στη Δημόσια Διοίκηση.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 5 ενότητες και αρχίζει το Φεβρουάριο του 2016 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2017.  Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα κτίρια του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ.  Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 και καταβάλλονται σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία με μέγιστο ποσό €2.565.  Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου που απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο ΜΙΔ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016.  Για αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Άκη Νικολαΐδη (22806117, [email protected]) ή

Στη Λειτουργό του ΜΙΔ κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, [email protected])

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


67